Home WeForest

WeForest

Over WeForest

WeForest is een wetenschappelijk gefundeerde internationale non-profitorganisatie. Zij willen bedrijven betrekken bij het bestrijden van de klimaatopwarming via bosherstel in tropische gebieden. VP Capital koos WeForest als partner omdat zij veel meer doen dan het planten van bomen alleen. De organisatie doet grote inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding van de plaatselijke boeren om het probleem van ontbossing structureel aan te pakken en om hen van een alternatief inkomen te verzekeren door bijvoorbeeld honingproductie op te starten.

Lees hieronder meer over onze initiatieven met WeForest of bezoek onze partnerpagina.

Ontbossing overbodig maken door lokale boeren te betrekken

De bomen die we via WeForest zullen planten maken deel uit van het project Zambia Luanshya. In Zambia wordt jaarlijks nog altijd zo’n 300.000 ha bos vernietigd. Door de klimaatverandering, voedselonzekerheid en economische instabiliteit zijn mijnbouw, steenkoolproductie en landbouw namelijk vaak de enige bronnen van inkomsten voor de plaatselijke bevolking. Dat zijn allesbehalve duurzame praktijken want ze veroorzaken ontbossing en bodemdegradatie. Vooral het district Luanshya lijdt daar erg onder en daarom wil WeForest hier iets aan doen met de steun van bedrijven zoals VP Capital. Door bomen te planten en bosherstel te realiseren wordt plaatselijke biodiversiteit en bodemherstel gestimuleerd zodat op lange termijn geen woestijnvorming ontstaat en de inkomsten van de lokale bewoners verzekerd blijven.

Tools en training voor lokale boeren

Maar WeForest gaat nog een stap verder en geeft de lokale boeren tools, training en hulpmiddelen om hun inkomstenbronnen te diversifiëren terwijl ze lokale bossen planten en beschermen voor de lange termijn. Om hen op korte termijn een inkomen te verzekeren voorziet WeForest bijvoorbeeld bijenkasten en imkeropleidingen zodat de boeren honing leren produceren. Het project verbindt de boeren ook met lokale bedrijven om te verzekeren dat bijvoorbeeld hun honing verkocht geraakt. Op deze manier wordt het project duurzamer en de boeren autonomer, zodat ze in de toekomst minder afhankelijk zijn van de bijdragen van WeForest. Dat past helemaal bij onze visie om structureel bij te dragen aan duurzame vooruitgang.

Onze CO2-uitstoot compenseren door ruim 80 duizend bomen te planten in Zambia

VP Capital ontwikkelde een duurzaamheidsmodel om het bestaande portfolio duurzamer te maken en met nieuwe investeringen bij te dragen aan de vooruitgang naar een duurzamere samenleving. Zo willen we de negatieve effecten van onze eigen bedrijven reduceren. Dat doen we o.a. aan de hand van ESG: ecologische, sociale en governance factoren die de duurzaamheid van een bedrijf meten. We organiseren jaarlijks een ESG-scan van onze eigen bedrijven, waarbij o.a. de CO2-uitstoot van elk bedrijf wordt berekend. We stellen vervolgens een roadmap op voor elk bedrijf met concrete maatregelen om deze te reduceren. VP Capital heeft beslist om de overige CO2 van deze eigen bedrijven centraal te compenseren door het planten van bomen via WeForest. Zo creëren we effectief nieuwe bronnen van CO2-reductie met oog op de lange termijn. We starten nu met het planten van 80.597 bomen in Zambia om uiteindelijk zo’n 10.000 ton CO2 te compenseren voor 2018. Daarnaast deden we eerder al een eerste donatie aan WeForest waarmee 5333 bomen in een project in Brazilië geplant werden.
Sinds 2019 mogen wij onszelf CO2 neutraal noemen.