Home VP Landbouw

VP Landbouw

Modern landbouwbedrijf met oog voor duurzaamheid

De familie van Puijenbroek investeert sinds midden jaren ‘40 in het landbouwbedrijf: VP Landbouw. Vandaag is dat een groot gemengd bedrijf actief in de akkerbouw, melkveehouderij en bosbouw. VP Landbouw kent twee vestigingen: Goirle/Hilvarenbeek en Middelharnis. Het melkveebedrijf levert melk aan Vreugdenhil. In de akkerbouw verbouwt VP Landbouw vooral suikerbieten, consumptie- en tafelaardappelen, spinazie, erwten, waspeen, schijvenpeen, boontjes, granen en voor de koeien gras en maïs. VP landbouw gaat efficiënt om met grondstoffen en werkt met precisietechnologie om zuinig om te springen met pesticides. Het bedrijf is mede daarom door Unilever als voorbeeldig opgemerkt.
In dit filmpje zien we VP Landbouw als Duurzame Wortelkweker in het Knorr Sustainability Partnership:

Duurzame initiatieven

Ook voor VP Landbouw is duurzame vooruitgang belangrijk. Zo was VP Landbouw één van de eerste boerderijen die het duurzaamheidslabel “Landmark farm” van Unilever kreeg. Elke boerderij is anders, van de bodem tot de geschiedenis, de mensen en de bronnen. VP Landbouw bevindt zich momenteel op een kruispunt en wil de boerderij verplaatsen in overeenstemming met een langetermijnvisie voor duurzame vooruitgang.
Het huidige duurzaamheidsbeleid van VP Landbouw focust zich op dierenwelzijn, biodiversiteit, broeikasgasemissies, bodemverontreiniging en uitputting, milieuverontreiniging, brandveiligheid en het antibioticagebruik. Het gebruik van pesticides, water, energie, kunstmest, antibiotica liggen in lijn met milieugerelateerde benchmarks. In 2018 werd er na de ESG-screening i.s.m. VP Capital een roadmap opgesteld om het landbouwbedrijf verder te verduurzamen. Enkele voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven die daaruit ontstonden:

  • Zonnepanelen en zonneparken op beide locaties (nu al geïnstalleerd op het dak in Hilvarenbeek)
  • Windmolens: drie windmolens van 3,6MW in Middelharnis in 2020
  • Water: irrigatie gebeurt volledig elektrisch in Hilvarenbeek
  • Voeren van vers gras van eigen land aan het melkvee
  • Dierenwelzijn: jaarlijkse audit door KoeKompas, opvolging aanbevelingen inzake dierengezondheid en dierenwelzijn
  • In Goirle maakt het landbouwbedrijf deel uit van het landgoed Gorp en Roovert van de familie van Puijenbroek, waar bijna 800 hectare bomen staan waarop een duurzaam kapbeleid gevoerd wordt.
  • Innovatieveld om nieuwe manieren van zaaien te testen

CO2-compensatie

In de jaarlijkse ESG-scan van  VP Capital wordt ook de CO2-uitstoot van VP Landbouw berekend en een roadmap opgesteld met concrete maatregelen om deze te reduceren, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.
VP Capital gaat de overige CO2 van het portfolio compenseren door bomen te planten via WeForest. Inmiddels zijn er al heel veel bomen geplant. Lees hier meer over de diverse projecten en over de samenwerking.