Home Over ons Team

Team

Bart van Eyk

Managing Director

“VP Capital gaat verder dan duurzaamheid en zet zich echt in voor het genereren van een positieve impact op het milieu en de samenleving door haar kapitaal en expertise te investeren en haar netwerken te mobiliseren.”

Guus van Puijenbroek

Director Strategic & Family Matters

“Onze ervaring en middelen als investeerders inzetten om duurzame vooruitgang te stimuleren: daar geloof ik heilig in."

Jeroen Heine

Director Investments

“We werken vanuit een langetermijnperspectief bij VP Capital, zowel op intermenselijk vlak als ten aanzien van onze investeringen: het plaatje moet kloppen. Steeds met duurzame resultaten als doel.”

Michel Meerkerk

Director Finance & Legal

"Ik ervaar een interessante dynamiek tussen de familiehistorie enerzijds en de focus op een duurzame toekomst anderzijds. Bij elke beslissing wordt gekeken wat deze voor lange termijn betekent voor het rendement zowel als voor mens en planeet. Als team streven we ook echt allemaal naar hetzelfde doel: goede beslissingen nemen die bijdragen aan de realisatie van duurzame vooruitgang."

Sjef Jochems

Legal counsel

“Openheid en onderling vertrouwen staan centraal binnen VP Capital. De zakelijke werkzaamheden worden mooi aangevuld met het familiale karakter van dit bedrijf; een unieke mix.”

Jeroen Heerkens

Legal counsel

“Een bedrijf met een familiair karakter en een lange historie, maar dat tegelijkertijd vooroploopt als het gaat om duurzame investeringen. Dat is waar VP Capital voor mij voor staat.”

José Mulders

Investments / family office manager

“Als kleine groep van enthousiaste professionals stimuleren we elkaar en zijn we kritisch om samen tot de beste resultaten te komen. Dit in een open en familiale sfeer, wat heel prettig werken is.”

Marie-Louise de Beer

Administratief medewerkster

"Je voelt dat de familie van Puijenbroek hier in alle opzichten nauw betrokken is. Het is een klein team maar er gebeurt heel veel en je merkt dat je samen volop in beweging bent.  Ik krijg hier heel wat vertrouwen en geef dat met alle plezier terug."

Vera Havermans

Communicatie Manager

“Binnen het bedrijf voel je de drive om duurzame vooruitgang te maken in alle activiteiten terug en de betrokkenheid van familie Van Puijenbroek is hierin groot. Daarbij de energieke en enthousiaste sfeer binnen het team creëert een prettige werkomgeving waar elke dag anders is.”

Jobien Laurijssen

Sustainability Manager

"VP Capital is een team met een vooruitstrevende, maar ook nuchtere, en sterk vanuit de familiewaarden gedreven, visie op duurzaamheid. De intrinsieke motivatie van het team en de familie, in combinatie met de lange termijn focus maken dat we met VP Capital echt een verschil kunnen maken."

Mathijs van der Knaap

Manager Finance & Investments

“Het beoordelen van duurzaamheid en impact is een integraal onderdeel van onze investeringsthesis bij VP Capital. Hierbij kijken wij naar de huidige status, maar ook naar de potentie. Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot duurzame vooruitgang en dat dit onze investeringen "future proof" maakt. Daarnaast zet deze focus de mens en welzijn centraal, wat zorgt voor een goede dynamiek in ons team.”

Mark Schravesande

Projectleider Duurzaamheid

“Ik voel bij VP Capital een drive om echte, positieve impact te maken, en hier wordt dan ook hard aan gewerkt. Ik ben blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

Ons team bestaat uit 12 personen en een aantal partners waar we op lange termijn mee samenwerken. Zij kunnen gebruik maken van een uitgebreid pakket aan opleidingen (zowel functie gerelateerd als eigen interesses), maar we vinden het ook belangrijk dat er gelijke kansen zijn voor iedereen, ongeacht etniciteit, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie en geestelijke of lichamelijke beperkingen. Wij verbinden ons eraan om dit principe van diversiteit na te leven binnen onze eigen werkomgeving, of het nu gaat om medewerkers, leveranciers of andere stakeholders. We willen in de toekomst de verbetering van diversiteit ook stimuleren binnen ons investeringsportfolio, maar hebben hierin nog stappen te zetten.

In samenwerking met:

Astrid Leyssens

Sounding Board Sustainable Progress

“Fijn om samen met de familie Van Puijenbroek, de VP portfoliobedrijven en de Sustainability partners te werken aan Sustainable Progress.”

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden: Arend Vos, Ruud van Puijenbroek, Caroline Thijssen, Yvette Go en Ellen Meijer.