Home Nieuws Blogs Blog | Onze weg om B Corp gecertificeerd te worden

Blog | Onze weg om B Corp gecertificeerd te worden

17 juni 2022

Goed nieuws! Na een traject van anderhalf jaar hebben wij als een van de eerste Europese family offices het felbegeerde B Corp-label behaald.

Het B Corp-label krijgen, is een bevestiging van onze oorspronkelijke ambities. Sinds onze start als familie office stellen we ons de vraag hoe we kapitaal kunnen aanwenden voor een positieve impact op mens en milieu. Bovendien blijven we voortdurend op zoek gaan naar manieren om onze werking te verbeteren. B Corp is meer dan een label,  het is een beweging en community die Business as a Force for Good ziet . Dit label hebben we te danken aan het hele VP Capital-team; dankzij hun inzet en hun geloof in de visie van ons family office hebben we dit gehaald.

De B Corp-beweging komt regelmatig samen zowel lokaal als internationaal. Zo is er deze week de B For Good Leaders summit in Rome waar leiders van overal in de wereld samen komen om te praten over Leadership, Regenerative Economy en voorbeelden delen van hoe onze bedrijven ingezet kunnen worden binnen een soort economie.

B Corp summit in Rome

Wat is B Corp?

B Corp staat voor Benefit Corporation. Onder het motto “using business as a force-for-good” zetten B Corps zich samen in voor een betere wereld voor hun werknemers, klanten, leveranciers, samenleving en natuurlijk het milieu. Deze groeiende gemeenschap vertegenwoordigt een echte duurzame manier van zakendoen: een bedrijf gebruiken als een positieve kracht; zelf de verandering zijn.

De B Corp-certificering is een internationale, hoogwaardige certificering voor bedrijven die rekening houden met al hun stakeholders en die op elk vlak bijdragen aan een meer inclusieve en duurzame economie. Deze bedrijven - klein en groot - hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren.

Het aantal Benefit Corporations, oftewel B Corps, groeit de afgelopen jaren hard. Maar wie denkt dat een B Corp-certificering het zóveelste keurmerk is, vergist zich.  Aan de hand van een lange lijst van vragen moeten bedrijven aantonen hoe duurzaam ze zijn, om het vervolgens ook als doel vast te leggen in de statuten. Dit om greenwashing te voorkomen; een groeiend probleem waarvan recent een aantal voorbeelden in het nieuws kwamen.

 

Waarom kozen we voor B Corp?

Vanuit VP Capital blijven we vooruitgaan, maar de wereld rondom ons staat evenmin stil.  Zo bereidt de EU nieuwe wetten en richtlijnen voor die financiële dienstenbedrijven moeten aansporen om informatie te delen over hun duurzaamheid (CSRD,  SFDR en meer). Naast de wettelijke verplichting voor organisaties en bedrijven, hebben ook heel wat mensen op persoonlijk vlak duurzaamheid in het hart gesloten. Zowel de COVID-19-pandemie als de klimaatcrisis hebben de samenleving veranderd. Veel mensen staan meer stil bij de keuzes die ze maken. Met die persoonlijke verandering effenen mensen het pad voor de transformatie van het hele systeem. De markt voor duurzaam en impact kapitaal blijft groeien en duurzame bedrijven doen het nog beter dan voorheen.

Kapitaal inzetten voor een positieve impact, dat is onze visie. Dat tonen we aan met externe validering door bijvoorbeeld B Corp, een veelomvattende beoordeling van impact op álle fronten.

Astrid Leyssens, Head of Sustainable Progress bij VP Capital, volgt de community op de voet en van alle verschillende mogelijke labels bleek B Corp het meest holistisch en vooruitstrevend. “Dat sprak mij ook aan: het proces van B Corp geeft ons een certificaat dat duidelijk inzicht biedt in waar we staan op het vlak van Business as a Force of Good. En dat in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om onze medewerkers, onze leveranciers, de sociale omstandigheden of onze planeet."

B Corp is meer dan een label, het is een beweging die verandering in gang zet en daar willen we met VP Capital deel van uitmaken.

Welke weg hebben we afgelegd?

Veel duurzaamheidsontwikkelingen, zoals ons duurzaamheidsmodel en Progress Report, zijn al eerder ingezet, maar de B Corp certificering heeft ons aangezet om die ontwikkelingen verder te structuren, formaliseren en in te bedden in de organisatie.

Eind 2020 stapten we in het B Corp-certificeringstraject. Dat traject heeft ca. 1,5 jaar geduurd en bestond uit de volgende fasen:

 1. Verkenning en voorbereiding door onszelf;
 2. Vaststelling en goedkeuring door B Lab van definities en scope voor certificering;
 3. Invulling van de B Impact Assessment (BIA), een vragenlijst van 200 gedetailleerde vragen, inclusief ondersteunende documentatie;
 4. Toetsing van de ‘eligibility’ (zijn er redenen waarom het bedrijf geen B Corp zou kunnen worden);
 5. Evaluatie van de bedrijfsstructuur, eventuele controversiële aspecten en gegeven antwoorden in de BIA;
 6. Verificatiefase: diepgaande controle van ondersteunende documentatie en bewijsstukken, aanvullende vragen.

Iedereen van ons 12-koppig team heeft een bijdrage geleverd om de B Corp principes te integreren in hun dagelijks werk.

Ook onze investeringsstrategie werd onder de loep genomen. Zo is impact een nog prominenter onderdeel van onze investeringscriteria geworden.

 • Om impact beter te borgen in onze investeringsbeslissingen hebben we ons due diligence proces aangescherpt. Zo is een screening vooraf op ESG en Impact door een derde partij nu een verplicht onderdeel.
  We vermijden investeringen die non-impact of negatief zijn en zorgen ervoor dat we bij investeringsbeslissingen rekening houden met alle stakeholders wat we juridisch hebben vastgelegd in onze statuten.
 • Ook ons donatiebeleid werd onder de loep genomen en verscherpt. Zo geven we steeds meer middelen weg aan goede doelen in onze investeringsdomeinen die rond sociale en planetaire challenges werken.

Tijdens het B Corp proces zijn we ook Carbon Neutral (3de jaar) gecertificeerd samen met onze portfoliobedrijven, hebben we ons sustainability model verder uitgewerkt en hebben we onze carbondoelstellingen laten valideren door het SBTi. VP Capital is daarmee het eerste family office in de Benelux met deze gevalideerde doelstellingen.

 

Wat zijn de volgende stappen?

Nu we eenmaal B Corp zijn, willen we dit uiteraard blijven. We blijven gericht op het leveren van een zo groot mogelijke positieve impact, nu ook via het B Corp netwerk. We blijven onze organisatie verder ontwikkelen en gaan werken aan onderdelen die in het audit proces nog als onvoldoende of suboptimaal zijn beoordeeld. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

 • Verdere verduurzaming van onze eigen kantooromgeving
 • Ontwikkelen van een diversiteitsbeleid
 • Verbeteren van onze personeelsbeoordeling en -ontwikkeling cyclus
 • Invoeren van een jaarlijkse medewerkerstevredenheidsmeting
 • Bewustere keuzes maken voor duurzame leveranciers
 • Verhogen van het aandeel van onze investeringen in ‘underserved communities’
 • Verhogen van het aandeel van onze impact investeringen en ook duidelijker maken welke impact er gerealiseerd wordt.

Tijdens het eerste assessment scoorden we 98,6 punten, maar we willen onze volgende score verbeteren!  Het mooie van B Corp is dat het ons inspireert en uitdaagt om het bedrijf nóg beter te maken. Om tot een hogere score te komen, moet de verbetering aantoonbaar zijn. Bovendien wordt de beoordeling steeds strenger naarmate een bedrijf groeit en het langer aangesloten is bij de beweging Op die manier groeit B Corp echt met ons mee. Wij zijn blij onderdeel te worden van de community omdat we zo geïnspireerd kunnen worden door bedrijven die al verder staan op verschillende onderdelen. Zo kunnen we in beweging blijven.

Impact creëren is de rode draad in alles wat we doen. We creëren impact door heritage companies te helpen verduurzamen, door te doneren aan filantropische initiatieven, door de B Corp-principes te volgen, door innovaties te steunen en door te investeren in impactfondsen- en bedrijven.

Toch heeft impact investing nog meer kapitaal nodig om de oplossingen die er nu zijn verder op te schalen. We hopen daarom dat investeerders vertrekken uit markten die onvoldoende toekomstgericht zijn met het oog op volgende generaties en dat ze hun kapitaal inbrengen bij oplossingen voor biodiversiteit, waterschaarste, carbon reductie, vervuiling, armoedebestrijding en het bevorderen van gelijkwaardigheid en inclusie.

We willen graag andere bedrijven aanmoedigen om ons pad te volgen en ook B Corp te worden. Hoe groter deze beweging wordt, hoe beter. We delen graag onze opgedane kennis en ervaringen met onze portfoliobedrijven, collega family offices en andere relaties. Daarnaast dragen we  ‘Business as a force for Good’ zoveel mogelijk uit in alles wat we doen. Zo delen we onze kennis op meerdere vlakken en willen we ook anderen inspireren. In ons 5-pijler duurzaamheidsmodel hebben we dit expliciet benoemd als ‘Engage our network’.