Home Nieuws Blogs Blog | Hoe bereiden we ons voor op de Europese wetgeving rond duurzaamheidsrapportage?

Blog | Hoe bereiden we ons voor op de Europese wetgeving rond duurzaamheidsrapportage?

17 augustus 2023

Vanaf 2026 moet VP Capital voldoen aan de Europese richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De verplichting heeft gevolgen voor de manier waarop wij ons verslag in de toekomst zullen aanpakken. We zetten daarom nu de eerste stappen richting compliance.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt voort uit de Green Deal. In 2019 kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een plan aan om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050. Volgens Europa kunnen we die doelstelling behalen als er onder andere meer geïnvesteerd wordt in duurzame activiteiten en bedrijven. Om ervoor te zorgen dat investeerders, consumenten, beleidsmakers en andere stakeholders gemakkelijk betrouwbare, transparante en vergelijkbare ESG-informatie kunnen opzoeken, werd de CSRD ingevoerd.

Investeerders en financiële instellingen zijn trouwens sinds maart 2021 verplicht om te rapporteren over hun duurzame investeringsbeslissingen en de duurzame producten die ze aanbieden. Ze hebben de informatie van bedrijven en organisaties dus nodig om aan hun eigen verplichtingen, die beschreven staan in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), te voldoen. De SFDR maakt een onderscheid tussen drie soorten beleggingsproducten op basis van hun focus op duurzaamheid. Ze zijn genoemd naar de artikels van de SFDR waarin ze beschreven staan. Artikel 6-producten investeren niet in duurzaamheid, artikel 8-producten dragen bij aan oplossingen voor planetaire en/of sociale uitdagingen en artikel 9-producten hebben duurzaam investeren als voornaamste doel.

50.000 bedrijven

De CSRD is niet de eerste Europese wet rond duurzaamheidsrapportage. Sinds 2017 zijn beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen door de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) al verplicht om een duurzaamheidsverslag te publiceren. De CSRD breidt het aantal ondernemingen die een verslag moeten maken uit. Alle bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

  1. een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro
  2. een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro
  3. 250 of meer werknemers

vallen in de toekomst onder de CSRD. Dat zijn er ongeveer 50.000.

Michel Meerkerk, director Finance & Legal: "Wij moeten vanaf 2026 rapporteren, over boekjaar 2025 volgens de Europese richtlijn. Bedrijven van openbaar nut zijn al een jaar eerder aan zet."

Roadmaps en transitieplannen

Waarover bedrijven moeten rapporteren, dat staat in de uniforme Europese standaarden die ontwikkeld zijn door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Ondernemingen zullen hun huidige duurzaamheidsstrategie en hun inspanningen en acties op het vlak van milieu, sociale topics en bestuurlijk beleid zo goed mogelijk moeten beschrijven. De key performance indicators om de ESG-doelstellingen op te volgen en de bijbehorende jaarlijkse metingen maken ook deel uit van de verplichte informatie. "We hebben ons gebaseerd op de indeling die staat beschreven in de Europese standaarden om ons huidige rapport te structureren. Zowel voor het hoofdstuk over ESG- en impactresultaten van ons family office als voor het hoofdstuk over de resultaten van ons portfolio werden de thema’s ‘Environment’, ‘Social’ en ‘Governance’ eruit gelicht."

Daarnaast moeten bedrijven die onder de CSRD vallen vooruitkijken door roadmaps en transitieplannen op te maken om toekomstige targets te kunnen behalen. "Voor CO2 hebben we al een roadmap opgesteld met reductietargets tot 2030."

Ook hoe de verschillende stakeholders bij het duurzaamheidsbeleid betrokken worden, moet uitvoerig aan bod komen. "Die informatie is voor ons als investeerder erg nuttig", aldus Meerkerk. "Maar omdat we een family office zijn dat investeert in fondsen en bedrijven in acht domeinen, zal het voor ons een hele uitdaging zijn om alle informatie die gevraagd wordt te verzamelen. Voor een groot deel van ons portfolio – dat bestaat uit grote en/of beursgenoteerde bedrijven – zullen we in de toekomst wel kunnen steunen op de jaarverslagen. Dat type bedrijf valt namelijk ook onder de CSRD. Veel van de (impact)bedrijven waarin wij investeren voldoen nog niet aan de CSRD-criteria. Daardoor wordt het lastiger om input te vergaren, want zij hoeven niet te rapporteren."

Bepaalde milieu- en sociale data meten we wel al langer. "De CO2-uitstoot, de energiemix, het absenteïsme en de diversiteit van ons family office en onze directe investeringen volgen we nauwgezet op. In totaal monitoren we 13 planetaire en 12 sociale KPI’s. Een groot deel daarvan moet beschreven worden in de CSRD."

EU Taxonomy

Nog een uitdaging is de EU Taxonomy. "Onze investeringen die onder de NFRD of de SFDR vallen, moeten sinds begin 2022 aangeven of hun activiteiten in lijn zijn met de EU Taxonomy, een Europees kader om te beoordelen of investeringen en activiteiten duurzaam zijn."

Dat is geen sinecure, want bedrijven moeten berekenen hoeveel procent van hun omzet afkomstig is van producten en diensten die in lijn zijn met de duurzame activiteiten van de EU Taxonomy. Ze moeten ook aangeven hoeveel procent van hun CapEx en OpEx verband houdt met activa of processen van de EU Taxonomy. "We concluderen dat slechts een kleine minderheid van onze investeringen hier al mee aan de slag is gegaan. Dat moet in de toekomst beter, anders kunnen wij daarover niet correct rapporteren."

Geen gemakkelijke klus

Een belangrijk gegeven in de CSRD is bovendien het betrekken van je stakeholders bij je duurzaamheidsbeleid. "Het moet veel breder en formeler gebeuren dan nu het geval is. Daarnaast zullen we een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren. Materiële topics zijn duurzaamheidstopics die significant of relevant zijn voor je bedrijfsvoering en voor mens en milieu. Dubbele materialiteit betekent dat je rekening houdt met impactmaterialiteit (de significante impact van jouw bedrijf op mens of milieu) en financiële materialiteit (de impact van externe risico’s en opportuniteiten op de cashflow van je bedrijf). Ook dat wordt geen gemakkelijke klus. Om die redenen willen we ons nu al voorbereiden. We zetten dit jaar al de stappen om de stakeholderbevraging en een dubbele materialiteitsanalyse te doen."