Home Nieuws Blogs Blog | ESG- en impactverbeteringen versnellen door actieve betrokkenheid

Blog | ESG- en impactverbeteringen versnellen door actieve betrokkenheid

29 september 2022

In 2021 spraken we met 95% van onze investeringen over ESG en impact. Dat deden we enerzijds om het belang van die topics te onderstrepen en anderzijds om suggesties voor verbeteringen te delen. Waar nodig en mogelijk zetten we ons netwerk, ons VP Capital Team of consultants in om verbeteringen op het vlak van ESG en impact te versnellen. Als active owner willen we met onze participaties actief spreken over impact reporting, ESG-thema’s, de carbon footprint, allerlei policies en het engagement van de medewerkers. Door onze kennis te delen en de investeringswereld en bedrijven samen te brengen, hopen we van elkaar te kunnen leren om het tij sneller te keren.

Actieve betrokkenheid

Bij VP Capital vinden we het belangrijk om een actieve rol op te nemen bij onze investeringen. Te veel aandeelhouders investeren van op een afstand. Met ‘actief betrokken’ bedoelen we dat we participeren in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden en investeringscomités. Tijdens onze deelname zetten we duurzaamheid en impact actief op de agenda bij onze investeringen.

We doen suggesties rond mogelijke vervolgstappen en zetten in op capacity building bij onze investeringen om samen meer Sustainable Progress te realiseren. Om bij te dragen aan de verbeterkansen die we zien, helpen we hen bij een carbonberekening of gespecialiseerde duurzaamheidscommunicatie, of schakelen we  expertise in over specifieke topics,  zoals bijvoorbeeld fair wear of regenerative farming.

Onze investeringen inspireren

Ook voor 2022 stelden we opnieuw voor al onze investeringen prestatieladders en doelstellingen op. Via actief aandeelhouderschap zal het VP Capital team deze targets opvolgen en helpen realiseren. We bekijken hoe we meer kunnen doen voor kleinere fondsen en jongere bedrijven en hoe we onze organisatie in de toekomst gaan organiseren. We willen onze investeringen nog meer inspireren, begeleiden en hands-on helpen om voorlopers te blijven op het vlak van ethical leadership en nieuwe businessmodellen. We willen hen tonen hoe ze duurzame en sociale solution-based companies kunnen worden en hoe ze hun communicatie rond duurzaamheid zowel intern als extern kunnen versterken.

Daarom nemen we ook initiatieven, zoals de duurzaamheidsdag, om bedrijven samen te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren. Op een inspirerende locatie nodigen we hen dan uit voor een interessant programma. Ondanks dat de meeste bedrijven uit verschillende sectoren komen, kan de gedeelde kennis hen verder op weg helpen.

In 2022 organiseerden we voor het eerst een Impact Fund Meeting met de impactfondsen waarin wij als VP Capital investeren. Veel van hen lopen tegen dezelfde uitdagingen aan, zoals kapitaalwerving, schaalvergroting, een goede impactmethodologie en impactmeting of de nieuwe Europese wetgeving. VP Capital bracht hen samen om inzichten, learnings, ervaringen en dilemma’s met elkaar te delen en zo stappen vooruit te zetten. Vanuit VP Capital deelden we inzichten uit ons eigen due diligence screeningproces en onze eigen ervaringen met het creëren van impact.

Kennis delen

Bij VP Capital vinden we het niet altijd gemakkelijk om luid te roepen over onze kennis en opvattingen. We voelen een beetje schroom om standpunten of visies te delen die verder gaan dan onze investeringsportefeuille. Toch merken we dat daar nood aan is.

We krijgen regelmatig de vraag om mee te denken over bepaalde thema’s en kwesties. Tot nu toe hebben we nog maar zelden een rol opgenomen in een publiek debat of forum. Nu willen we die behoefte wat meer gaan invullen. Op die manier kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van de investeringswereld en zeker bij family offices. We willen een groter publiek helpen om echt met ESG en impact aan de slag te gaan en een bron van inspiratie te zijn voor startende impactinvesteerders.

Ons netwerk engageren

In gesprekken met andere families en family offices vragen zij ons ook steeds vaker om advies. Met sommigen overlegden we meerdere keren, bijvoorbeeld om hen te helpen bij de opstart van een duurzaamheidstraject of om ondersteuning te bieden bij de eerste due diligence-screenings van impactinvesteringen. We gingen ook op bezoek bij enkele buitenlandse families die interesse toonden in onze journey en in de resultaten van onze ESG- en impactscreenings.

Concurrenten bij elkaar brengen, wordt natuurlijk een hele uitdaging, maar we denken dat iedereen binnen de impact world het grotere plaatje voor ogen houdt. Mede door deze inspanningen hebben we dit jaar 95% van ons gehele portfolio gesproken over ESG en impact, waar we het target voor 2023 op 90% hadden gesteld.

Omdat de belangrijkste maatschappelijke en planetaire noden steeds groter worden, beseffen we dat we sneller moeten handelen en grotere stappen moeten zetten om het tij te kunnen keren. Wij, dat zijn wij als VP Capital, maar evengoed andere family offices, de bedrijfswereld, de politiek en de burgers, moeten de komende jaren met z’n allen meer doen om nog meer menselijk en planetair leed te vermijden. Samen zetten we iets in beweging!