Home Nieuws Blogs Blog | “Bij duurzaam investeren is desinvesteren een valabele optie”

Blog | “Bij duurzaam investeren is desinvesteren een valabele optie”

18 oktober 2023

Beslissingen rond desinvesteren, daar gaat VP Capital niet licht over. “Maar het is een mogelijke stok achter de deur wanneer we aanvoelen dat het management van een bepaald bedrijf niet of onvoldoende bezig is met duurzame verandering”, aldus Guus van Puijenbroek, Director Strategic & Family Matters bij VP Capital.

Wanneer we investeren in een bedrijf dat nog een lange weg heeft af te leggen op het vlak van duurzaamheid, dan geven we hen vijf jaar de tijd om substantiële stappen te zetten. “Daarbij moet het duidelijk zijn dat het management duurzaamheid als een prioriteit ziet. We helpen hen ook op weg, dat is onze toegevoegde waarde als investeerder. Ons adviesbureau dat onze Progress Scores berekent, helpt hen bijvoorbeeld een roadmap op te maken voor een periode van vijf jaar. De roadmap bevat concrete doelstellingen en bijhorende KPI’s. Het doel van die roadmap is om van een bedrijf waarin we investeren een koploper te maken. Koplopers zijn voor ons die bedrijven die een Progress Score halen van acht op tien. Dat betekent minimaal drie op vijf op impact (acts to avoid harm) en in dat geval vijf op vijf op ESG (waarbij ze het op ESG-vlak merkelijk beter doen dan hun concurrenten) of vier op vijf op zowel impact als ESG. De scores worden jaarlijks in samenspraak met de bedrijven geëvalueerd.

Nooit lichtzinnig

Zien we na vijf jaar geen of weinig verbetering, dan overwegen we om te desinvesteren. “Als lange termijn investeerder hebben we geen op voorhand bepaalde exit horizon. Een besluit om te desinvesteren nemen we dus nooit lichtzinnig: we bekijken altijd alle oplossingen voor we een exit doorvoeren.” We maken wel een uitzondering voor bedrijven die onvoldoende vooruitgang boeken omdat de technologie om te verduurzamen nog niet voorhanden is. Landbouwbedrijven – landbouw is een sector waarbij aanpassingen langer duren – krijgen tien jaar. Bedrijven die een reorganisatie doormaken, geven we ook meer tijd. In de loop van de jaren hebben we één keer een bewuste desinvestering gedaan. “Destijds had het management van die investeringsmaatschappij geen strategie om te verduurzamen. Daarom besloten we om er afscheid van te nemen.

Trager

VP Capital zit niet altijd aan de knoppen. “Wanneer je in fondsen investeert dan ben je gebonden aan de looptijd van dat fonds. Je moet de rit volledig uitzitten. We kunnen, als de duurzame vooruitgang niet snel genoeg gaat, wel beslissen om niet mee te doen aan een nieuwe kapitaalronde of fonds van dezelfde fondsmanager. Het gaat dus een stuk trager dan wanneer we rechtstreeks in een bedrijf investeren.

Je kan fondsen ook niet zo grondig screenen. Wanneer we intekenen zitten er immers vaak nog geen bedrijven in dat fonds. We moeten afgaan op de visie van het management van het fonds en de fondsvoorwaarden. Het management laten we een letter of engagement tekenen waarin staat dat ze actief met sustainability bezig moeten zijn en dat ze transparant aan ons moeten rapporteren over hun vooruitgang. Duurzaamheidsclausules laten opnemen is moeilijk omdat de fondsvoorwaarden voor alle investeerders hetzelfde moeten zijn. Als het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt en ze de fondsvoorwaarden nog aan het opstellen zijn, dan proberen we de carried interests van fondsmanagers te koppelen aan impactdoelstellingen. Soms lukt dat, vaak ook niet.

Hoger niveau

Er zijn nog andere redenen om te desinvesteren. “Zoals gezegd beslissen we niet op voorhand wanneer we ons zullen terugtrekken uit dat bedrijf. Er zijn wel bepaalde momenten wanneer we kunnen overwegen om onze participatie te verkopen. Ik denk bijvoorbeeld aan een goed bod van een partij. Of wanneer we vinden dat het bedrijf beter past bij een andere aandeelhouder die de investering naar een volgende fase in zijn ontwikkeling kan tillen. Het kapitaal dat zo vrijkomt kunnen we dan in nieuwe duurzame projecten investeren. We kijken dan wel goed naar de kopende partij om een 'responsible exit' te waarborgen.

En wat als een duurzaam bedrijf verlieslatend is? “Dat hebben we gelukkig nog niet vaak meegemaakt, zeker niet sinds de invoering van onze duurzame investeringsstrategie. Er is wel een bedrijfje dat in vereffening is gegaan, waar we dus afscheid van moesten nemen. In het verleden is het wel al twee keer gebeurd dat we het niet eens waren met de strategische keuzes van het management of van de andere aandeelhouders. Toen er terug geld opgehaald moest worden, wilden we daar niet in mee gaan en hebben we besloten om afscheid te nemen.

Desinvesteren is dus geen gangbare praktijk bij VP Capital. “Maar het is voor ons wel een valabele strategische optie als we merken dat de duurzame vooruitgang van die bepaalde investering te traag gaat. Die keuze komt uiteindelijk de duurzame vooruitgang en de nodige innovaties van onze portefeuille ten goede.