Home Nieuws

Nieuws

Volg ons op LinkedIn

Wilt u op de hoogte blijven van al het laatste nieuws van VP Capital?
Volg dan onze pagina op LinkedIn.

LinkedIn

Nieuw Progress report

9 juni 2020
Vandaag brengen wij ons nieuwe Progress Report uit. Als investeerdersfamilie hanteren we sinds 2018 een duurzaamheids-strategie waarbij ons hele portfolio gescreend wordt op Sustainable Progress. Waar het eerste rapport over 2019 vooral de focus legde op de door ons gebruikte methodologie, gaat dit tweede rapport dieper in op een aantal duurzaamheidsprojecten en geeft het meer transparantie naar de individuele scores van portfoliobedrijven, fondsen, goede doelen en onze maatschappelijke bijdrage.
Lees hier het persbericht en bekijk hier het rapport.

Progress Report

VP Capital - Science Based Targets

22 april 2021

Vandaag is het Earth Day, een dag om steun voor planetary protection aan te tonen. Een uitgelezen dag om onze officiële commitment aan Science Based Targets te presenteren.
Als onderdeel van onze Sustainable Progress visie hebben we in april 2021 de ‘commitment letter’ van The Science Based Targets initiative (SBTi) getekend. Als VP Capital verbinden we ons hiermee aan de carbonreductiedoelstellingen die - wetenschappelijk onderbouwd – nodig zijn om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te halen om klimaatopwarming te beperken. Deze doelstellingen zullen zowel voor korte (5 jaar) als lange termijn (2040) geformuleerd worden en betrekking hebben op:

  • de uitstoot van VP Capital zelf;
  • de bedrijven waarin VP Capital direct investeert (>50% aandeelhouderschap);
  • de vastgoedportefeuille van VP Capital.

We zullen ons uiteraard blijven inzetten voor steeds ambitieuzere doelen, het verder reduceren van de CO2-emissies en het realiseren van de gedefinieerde Science Based Targets.
Samen zetten we iets in beweging. Strong heritage. Sustainable progress.
Lees er hier meer over.

CO2-Neutral label_CO2logic_VP CAPITAL_COMPANY

VP Capital CO2 neutral company

29 maart 2021

Yes! CO2 neutral label is binnen!
Een aantal jaar geleden is VP Capital gestart met het in kaart brengen van haar CO2 voetafdruk samen met MJ Hudson. Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met CO2logic om een “Carbon Neutral company” te kunnen worden.  Zij hebben door middel van diverse berekeningen de CO2-uitstoot bepaald van VP Capital, maar ook van onze portfoliobedrijven; Batenburg Techniek, HAVEP, VP Landbouw en Q-lite. Het doel is uiteraard om de CO2-uitstoot te reduceren. Het carbon saldo hebben we gecompenseerd.
Onze next steps: onze footprint van 2020 zijn we nu volop aan het berekenen. Nu we de methode en het framework onder de knie hebben, kost dat veel minder tijd om de CO2 data op de juiste manier aan te leveren aan onze CO2 data auditor CO2logic. Stay tuned, snel meer!
Lees hier meer over VP Capital als CO2 neutral company.

 

Herinrichting Beekdal start dit najaar

30 juni 2020
Vandaag is de overeenkomst voor de herinrichting van het Beekdal Nieuwe Leij ondertekend. Door de verbetering van het Beekdal worden ecologie, landschap, waterhuishouding en recreatie versterkt. Deze groenblauwe zone ligt aan de Zuidrand van Goirle en is een samenwerking tussen de familie van Puijenbroek (VP Capital), Waterschap De Dommel en de gemeente Goirle. Hiervoor worden de bestaande fabrieksgebouwen op het HAVEP-terrein afgebroken en wordt de Leij verlegd. Lees hier het persbericht.

Eerste Progress Report VP Capital

24 juni 2020
Vandaag brengen wij ons eerste Progress Report uit.  Als investeerdersfamilie hanteren we sinds 2018 een duurzaamheids-strategie waarbij ons hele portfolio gescreend wordt op duurzame vooruitgang. Daarbij krijgt elke investering een duurzaamheidsscore, die leidt tot één totale portfolioscore. Dit eerste rapport toont onze evolutie in 2019. Lees hier het persbericht of bekijk hier het rapport.

Q-lite en Ledyears verder als één organisatie

13 februari 2020
Als grootaandeelhouder van Q-lite ondersteunden we de recente overname van Ledyears. Door de integratie zet Q-Lite haar internationale groeiambities verder en zal een versnelling mogelijk zijn op vlak van duurzaamheid, innovatie en ontzorging van de klant. Bekijk de video of lees hier meer.

Nieuwe investering: Vibers

16 oktober 2019
Samen met DOEN Participaties investeren we in Vibers: een Nederlandse start-up die materialen maakt van Olifantsgras. We kozen Vibers omdat zij met het gebruik van Olifantsgras de ecologische footprint van materialen sterk verkleinen. Het snelgroeiende gras wordt in Nederland geteeld op braakliggende gronden en neemt per hectare vier keer meer CO2 op dan een vergelijkbaar gebied met bomen. Bovendien heeft het geen irrigatie, meststoffen en pesticides nodig. Met de investering gaat Vibers een volgende generatie duurzame materialen ontwikkelen zoals bioplastic, bio-beton, papier en karton.

VP Capital 100% eigenaar van Batenburg Techniek

15 oktober 2019

De Ondernemingskamer wijst de uitkoop van minderheidsaandeelhouders in Batenburg Techniek n.v. toe.
Lees hier het persbericht:
20191015 Persbericht inzake Batenburg Techniek

Partnerschap met WeForest voor CO2-compensatie

3 oktober 2019
VP Capi
tal gaat een partnerschap aan met WeForest: we starten met het planten van 80.597 bomen in Zambia om uiteindelijk zo’n 10.000 ton CO2 van onze bedrijven te compenseren. Een belangrijk element in ons duurzaamheidsmodel is het meten van negatieve effecten en deze reduceren. Daarnaast willen we CO2 ook compenseren. Door deze samenwerking creëren we effectief nieuwe bronnen van CO2-reductie met oog op de lange termijn. Lees hier meer over onze samenwerking met WeForest.

Twee nieuwe impactfondsen in portfolio

29 september 2019
We investeerden recent in twee impactfondsen: Princeville Climate Technology Fund en SHIFT Invest. Zij focussen op impact investeringen op vlak van klimaat, circulaire en groene technologie. Impact investeringen zijn bedoeld om positieve impact te creëren die verder gaat dan financieel rendement. Lees hier meer over onze visie op impact investeren.

Nieuwe investering: Aquaporin

30 augustus 2019
We zijn enthousiast over onze recentste investering in het Deense watertechnologiebedrijf Aquaporin A/S. Hun revolutionaire waterzuiveringstechnologie is veelbelovend en kan bijdragen aan de oplossing van toekomstig wereldwijd drinkwatertekort. Zij zijn dan ook geselecteerd voor het SDG Accelerator Program van UNDP. Dat past helemaal in onze strategie van impact investeringen en ons investeringsdomein water waarop we focussen. Meer info hier.