Water

Visie

De kloof tussen vraag en aanbod van zoet water zal alleen maar groter worden als we er niet efficiënter en zuiniger mee gaan omspringen:

  • Het wereldwijd drinkwatertekort zal stijgen tot 40% in 2030
  • De stijgende voedsel- (vooral vlees-)behoefte zal dit nog versterken
  • Tegen 2025 leven 1,8 miljard mensen in gebieden van absolute waterschaarste
  • De grootste waterverbruikers: landbouw (70%), industrie (20%) en individuele gebruikers (10%) moeten zoeken naar manieren om efficiënter met water om te gaan

Ambitie

VP Capital wil via investeringen in deze oplossingen bijdragen aan de vooruitgang naar een duurzaam verantwoord watergebruik:

  • Nieuwe infrastructuur en systemen die de watervoorraad vergroten: onderzoek, ontzilting en behandeling van afvalwater
  • Huidige waterefficiëntie vergoten: verbeterde irrigatie, detectie van lekken en meetapparatuur
  • Verbeteren waterkwaliteit en –zuivering: vooruitstrevende systemen voor filtering en purificatie

Interesse in een mogelijke samenwerking? Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Portfolio

Een voorbeeld uit ons huidige portfolio binnen het domein water: