Water

Visie

De kloof tussen vraag en aanbod van zoet water zal alleen maar groter worden als we er niet efficiënter en zuiniger mee gaan omspringen:

  • Het wereldwijd drinkwatertekort zal stijgen tot 40% in 2030
  • De stijgende voedsel- (vooral vlees-)behoefte zal dit nog versterken
  • Tegen 2025 leven 1,8 miljard mensen in gebieden van absolute waterschaarste
  • De grootste waterverbruikers: landbouw (70%), industrie (20%) en individuele gebruikers (10%) moeten zoeken naar manieren om efficiënter met water om te gaan

Ambitie

VP Capital wil via investeringen in deze oplossingen bijdragen aan de vooruitgang naar een duurzaam verantwoord watergebruik:

  • Nieuwe infrastructuur en systemen die de watervoorraad vergroten: onderzoek, ontzilting en behandeling van afvalwater
  • Huidige waterefficiëntie vergoten: verbeterde irrigatie, detectie van lekken en meetapparatuur
  • Verbeteren waterkwaliteit en –zuivering: vooruitstrevende systemen voor filtering en purificatie

Interesse in een mogelijke samenwerking? Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Portfolio