Water

Algemeen

Wij zijn sinds enkele jaren bezig met het opbouwen van een investeringsportefeuille in het Water domein. Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

  • Ontwikkeling van oplossingen voor het filteren van water
  • Ontwikkeling van oplossingen voor efficiënt watergebruik
  • Oplossingen voor ontwikkeling en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties

Visie

De kloof tussen vraag en aanbod van zoet water zal alleen maar groter worden als we het niet efficiënter en economischer gebruiken. VP Capital wil bijdragen aan de vooruitgang naar duurzaam, verantwoord watergebruik door te investeren in deze oplossingen.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Lees hier meer over de verschillende challenges:

Ambitie

In de water sector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

  • Regeneratieve bedrijfsmodellen en technologie die het herstel van de watercyclus nastreven
  • Bedrijven die producten kunnen maken met minder water of minder watervervuiling
  • Bedrijven die microplastics in het productieproces uitsluiten
  • Oplossingen die bijdragen aan de vermindering van plastic afval in water

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

  • Organisaties die gemeenschappen in droge gebieden ondersteunen met deskundige oplossingen om het land opnieuw vruchtbaar te maken en het water beter vast te houden
  • Organisaties die hulp bieden in gebieden met waterschaarste door oplossingen voor watervoorziening (bijv. waterputten) mogelijk te maken
  • Organisaties die de achteruitgang van de oceanen bestrijden; behoud van koralen, tegengaan van verzuring, bestrijden van plastic soep enz.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Water via onderstaande button:

Duurzame progressie binnen het domein water

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Portfolio

Een voorbeeld uit ons huidige portfolio binnen het domein water:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact