Home Investeringsdomeinen Vastgoed Vastgoedportfolio

Vastgoedportfolio

Het volledige vastgoedportfolio van VP Capital per 2022 is te vinden in het Rapport Vastgoed 2022.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vastgoedobjecten waarin VP Capital direct, al dan niet met co-investors, investeert:

Kantoor Huize Anna (Goirle)

Huize Anna is het gebouw waarin VP Capital zelf kantoor houdt, een markante villa met rijkelijke historische details. Het originele pand werd in 1903 gebouwd door Eduard van Puijenbroek die de villa noemde naar zijn vrouw, Anna Jansen. In 1950 is het pand grondig ver-/herbouwd en in 2016 is de bestemming van het pand gewijzigd van woning naar kantoor.
Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen. Naast het pand staat een portierswoning, herbouwd in 2018 nadat het origineel in de jaren ’80 was gesloopt. Bij het pand hoort een uitgestrekte tuin die aansluit op het naastgelegen landgoed en waarin de natuur uitgebreid de ruimte krijgt. Het pand is aangesloten op de nabijgelegen biomassacentrale en gebruikt dus geen gas voor het opwekken van warmte.

AH XL (Delft)

Het gebouw betreft een nieuwbouw winkelcomplex bestaande uit twee bouwlagen inclusief een parkeergarage. Het complex is grotendeels in gebruik als supermarkt en verder als winkelruimte en als parkeergarage.
Het gebouw heeft een energielabel A en er wordt gebruik gemaakt van overwegend LED verlichting.

B-Aparthotel (Den Haag)

Het gebouw betreft een appartementenhotel bestaande uit 60 appartementen met toebehoren, gelegen op de begane grond en de eerste tot en met vijfde verdieping, inclusief een achtergelegen parkeerterrein. Het maakt deel uit van het rijksmonumentale complex 'De Ambassadeur', dat verder bestaat uit 33 woningen.
In 2015 en 2016 is het pand geheel gerenoveerd, waarbij gebruik is gemaakt van kwalitatief zeer goede materialen en een hoogwaardig afwerkingsniveau is gerealiseerd. Het gebouw heeft een energielabel A en overwegend LED verlichting.

Meer informatie over het B-Aparthotel

Sensata kantoor/lab (Hengelo)

Het Sensata kantoor/lab is een kantoorgebouw van vijf bouwlagen met laboratoriumruimte, grond, erf, terrein en verdere aanhorigheden. Het gebouw is zo duurzaam mogelijk gebouwd en is voorzien van een BREEAM Excellent certificaat. Zo zijn onder andere de volgende installaties en voorzieningen aanwezig:

  • Verwarming en koeling geschiedt middels warmtepompen in combinatie met een WKO-installatie, waarbij elke verdieping en vleugel voorzien zijn van eigen warmtepompen en de separate kantoorkamers van eigen tussen units.
  • Het gebouw is voorzien van een grijs waterinstallatie waarbij regenwater van het dak wordt opgevangen en gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Eventuele regenoverschotten van het dak en buitenterrein worden opgevangen in een Wabi met overstort naar de voorgelegen waterpartij.
  • Het gebouw is aan de zuidgevel voorzien van zonnepanelen die tevens fungeren als zonnescherm voor de achterliggende kantoorruimten.
Meer informatie over Sensata

HAVEP nieuwbouw (Goirle)

Het nieuwe bedrijfspand van HAVEP is medio 2022 in gebruik genomen en bestaat uit een hoofdgebouw en een warehouse.
Het gebouw is ontworpen als een voorloper op het gebied van toekomstbestendig, gezond en circulair bouwen. Het gebouw heeft een compleet houten skelet dat grotendeels demontabel is. Overige toegepaste materialen zijn voornamelijk biobased en recyclebaar; zo is bijvoorbeeld vlas gebruikt als natuurlijk isolatiemateriaal. Tenslotte zijn materialen van het oude HAVEP-pand en een ander pand hergebruikt. Op het dak liggen 1600 zonnepanelen, optimaal gericht op het zuiden, waardoor een ‘nul op de energiemeter’ wordt gerealiseerd.
Tevens is er bij het ontwerp ook rekening gehouden met het welzijn van de gebruikers en dat er in de toekomst eenvoudig veranderingen in het gebouw aangebracht kunnen worden.

Meer informatie over HAVEP

Land van Anna (grond, Goirle)

VP Capital is al sinds lange tijd eigenaar van de grond waarop tot voor kort de HAVEP-fabriek stond. In 2022 is HAVEP echter verhuisd naar een nieuwbouwpand en is een groot gedeelte van het oude fabrieksterrein gesloopt. Op dit terrein zullen in totaal 187 woningen gebouwd worden. Het oude kantoor blijft bewaard en wordt een klein appartementengebouw. VP Capital zal alleen eigenaar blijven van de fabrieksschoorsteen en het ketelhuis die beide blijven staan en herontwikkeld zullen worden.

De op deze grond nieuw te bouwen woonwijken worden duurzaam en natuurinclusief ingericht. Dit betekent dat er veel biodiverse inheemse bomen en planten worden geplaatst, die van nature in dit gebied thuis horen. Ook is als onderdeel van het project onder meer een deel van rivier de Leij verlegd, waarbij de rivier haar oude, kronkelende verloop terug heeft gekregen. Naast duurzaamheid, groen en water staat ook industrieel erfgoed centraal. Zo worden bijvoorbeeld oude bestrating en betonplaten van de voormalige fabrieksterreinen hergebruikt en komen de traditionele sheddaken (zaagtandvorm) terug in het ontwerp.

Meer informatie over Land van Anna

Naast de directe investeringen, investeert VP Capital ook indirect in vastgoed via fondsen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

HCRE

Healthcare Real Estate (HCRE) ontwikkelt, beheert en investeert in zorgvastgoed in Nederland, denk aan: gezondheidscentra, woonzorglocaties, zorgappartementen en zelfstandige behandelcentra. HCRE is een langetermijninvesteerder; alle ontwikkelde of aangekochte objecten blijven langjarig in de portefeuille aanwezig. Ook maatschappelijke relevantie en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Een voorbeeld hiervan is dat alle objecten zijn voorzien van energielabel A tot A++++. Dit fonds wordt gemanaged door Schroders Real Estate Netherlands.

Meer informatie over HCRE

REG fund

Het Real Estate Gateway Fund is een Nederlands lange termijn en institutioneel beleggingsfonds, gericht op stabiel industrieel en logistiek vastgoed. De portefeuille van middelgrote activa is gelegen langs de Nederlandse transportcorridors van de gateways van Rotterdam en Amsterdam naar de grotere Europese markt.
Een investeringshorizon op lange termijn stelt in staat om toekomstbestendige activa te creëren in termen van aanpassingsvermogen, duurzaamheid en huurdersrelaties. Dit fonds wordt gemanaged door Schroders Real Estate Netherlands.

Het is de ambitie van het fonds om een duurzaam logistiek en (licht)industrieel vastgoedfonds te worden dat veerkrachtig is, zich aanpast aan de veranderende omgeving van mens en planeet en bijdraagt aan de beperking van klimaatrisico's. Het fonds kan worden aangemerkt als een fonds met duurzame kenmerken (Artikel 8): ‘een fonds dat milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken volgen’.

Meer informatie over het REG fund

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact