Vastgoed

Algemeen

VP Capital investeert bij voorkeur in vastgoed in Nederland en België. Onze bestaande portefeuille bestaat uit duurzame kantoorgebouwen, logistiek en lichte industrie, supermarkten, zorgvastgoed en sociale en betaalbare woningbouw.

Voor nieuwe investeringsmogelijkheden zullen de volgende criteria worden gehanteerd:

 • Het vastgoed moet duurzame aspecten hebben, waaronder materiaalgebruik.
 • Het vastgoed moet minimaal energielabel A hebben of door aanpassingen op dit niveau komen.
 • In het geval van nieuwbouw: duurzame gebouwen (energiezuinig, duurzame materialen, geen gasaansluiting, 0 op de meter etc.), bij voorkeur BREEAM, WELL en/of andere labels.
 • Bijdrage aan oplossingen voor de key challenges in het domein

Visie

De vastgoedsector levert een grote bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Samen met een afnemende betaalbaarheid van stedelijk vastgoed en een toename van het materiaalgebruik staat de sector voor vele uitdagingen.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Lees hier meer over de verschillende challenges:

Ambitie

In de vastgoedsector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Ontwikkelaars van vastgoedprojecten die circulaire ontwerpen en betaalbaar wonen in de praktijk toepassen
 • Bedrijven die de duurzame transformatie van reeds bestaande gebouwen realiseren
 • Bedrijven die zich richten op energie-efficiëntie in hun bouwstrategieën
 • Technologische start-ups in de vastgoedsector

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de dakloosheid en de huisvestingsmogelijkheden in het algemeen
 • Organisaties die zich bezighouden met stadsplanning en die de benodige sociale huisvesting of andere sociale inspanningen nastreven
 • Initiatieven die een circulaire manier van bouwen bevorderen en alternatieve mogelijkheden bieden voor het gebruik van materialen in de eindfase van het conventionele lineaire bouwontwerp

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Vastgoed via onderstaande button:

Domeinrapport Vastgoed

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Vastgoed hier.

Verduurzaming vastgoedportfolio

Vanuit VP Capital vinden we duurzaamheid belangrijk en we willen dan ook een voorloper zijn op dit gebied. Zo laten we jaarlijks al onze vastgoedinvesteringen beoordelen door een onafhankelijke derde partij, waarbij elke investering een cijfer (score) krijgt op gebied van ESG en Impact. Hieraan gekoppeld is de doelstelling dat ons portfolio gemiddeld een score 8 moet halen in 2023. Op twee manieren proberen we dit doel binnen het vastgoeddomein te bereiken:

 • In het geval van investeringen in vastgoedfondsen proberen we via dialoog met het fondsmanagement verduurzaming tot stand te brengen. Ook bieden we proactief advies en ondersteuning aan om duurzaamheidsverbeteringen te initiëren of uit te breiden;
 • In het geval van directe investeringen in vastgoed nemen we zelf actie om de vastgoedobjecten te verduurzamen.

In beide gevallen hebben we de ambitie om scherpe duurzaamheidsdoelen te stellen, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. We willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere vastgoedinvesteerders en hen inspireren.

Duurzame progressie binnen het domein vastgoed

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Portfolio

Voor meer informatie over het investeringsportfolio van VP Capital binnen het domein Vastgoed:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact