Textiel

Algemeen

De familie Van Puijenbroek heeft een lange geschiedenis in de Nederlandse textielindustrie en produceert al meer dan 155 jaar werkkleding.

Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

 • Softwareplatformen voor tweedehands markten
 • Technologien die 3D modellen ontwikkelen
 • Duurzame garens, stoffen en kleurstoffen
 • Duurzame kapstokken

Visie

De textielsector groeit, maar helaas zijn de negatieve ecologische en sociale effecten nog steeds groot, vooral op het gebied van CO2-uitstoot, waterverbruik, gebruik van chemicaliën en slechte leefomstandigheden. De textielsector biedt wereldwijd werk aan 60 tot 75 miljoen mensen en heeft meer investeringen nodig om meer duurzame vooruitgang te boeken.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de textiel sector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Textielproductie die de input van natuurlijke bronnen reduceert en haar voetafdruk op verantwoorde wijze beheert.
 • Textielproductie die de arbeidsomstandigheden van haar arbeiders waarborgt en verbetert.
 • Textielproductie die het probleem van overconsumptie en overtollig afval in de industrie aanpakt.
 • Textielproductie die zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de mensenrechten in verband met de arbeidsintensiteit en de gevaren van de textielindustrie, en het gebruik van kinderen hierin.
 • Organisaties die verantwoordelijk consumentengedrag met betrekking tot textiel bevorderen.
 • Organisaties die het hergebruik van doeken bevorderen, om zo bij te dragen aan de circulariteit van deze industrie en vermindering van de hoeveelheid afval die zij produceert.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Textiel via onderstaande button:

Domeinrapport Textiel

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Textiel hier.

Duurzame progressie binnen het domein textiel

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

De afhankelijkheid in deze industrie van niet-hernieuwbare energiebronnen
In 2015 was de textielindustrie verantwoordelijk voor 1,2 miljard ton CO2-equivalenten. De industrie is sterk afhankelijk van olie; in 2015 bedroeg het olieverbruik van de industrie naar schatting 98 miljoen ton en dit zal volgens schattingen tegen 2050 stijgen tot 300 miljoen ton olie. Het aandeel van de industrie in het koolstofbudget zal tot 26% bedragen. Dit komt doordat de industrie in elk aspect van haar productieproces afhankelijk is van niet-hernieuwbare hulpbronnen. Katoen is voor zijn groei sterk afhankelijk van kunstmest. Chemicaliën worden gebruikt bij de productie van kleurstoffen en bij de afwerking van de vezels en het textiel.

Inefficiënt gebruik van hulpbronnen en grootschalige verspilling
Op dit moment wordt de geproduceerde kleding zwaar onderbenut. Slechts 1% van de geproduceerde kleding wordt na gebruik gerecycleerd. Dit komt neer op een verlies van meer dan 100 miljard euro aan materialen per jaar. Na gebruik belandt 73% van het textiel op de stortplaats of in de verbrandingsoven. Door het weglekken van microvezels in het milieu komt 0,5 miljoen ton microvezels in de oceaan terecht, met negatieve milieu- en gezondheidseffecten tot gevolg. Tegen 2050 zal de industrie verantwoordelijk zijn voor 22 miljoen ton microvezels en kunststoffen die in de oceaan zijn gelekt.

Negatieve sociale effecten
Veel werknemers in de textielindustrie in ontwikkelingslanden werken onder slechte omstandigheden. Belangrijke sociale kwesties zijn kinderarbeid, lage lonen, dwangarbeid of mensenhandel, gezondheids- en veiligheidsrisico's, en plaatselijke aantasting van milieubronnen waarvan gemeenschappen afhankelijk zijn, leidend tot negatieve gezondheidsresultaten en sociale onrust.

Bewustwording bij de industrie en de consument van problemen in de sector
De laatste jaren zijn de consumenten en de industrie zich meer bewust geworden van de negatieve sociale en milieueffecten. Er worden inspanningen geleverd om deze effecten te verzachten. Deze inspanningen lijken echter vooral gericht te zijn op het verzachten van de gevolgen binnen het huidige lineaire systeem, in plaats van de systemische uitdagingen aan te pakken die ten grondslag liggen aan de verspillende aard van de industrie.

Portfolio

Enkele voorbeelden van directe investeringen in ons huidige portfolio binnen het domein textiel:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact