Textiel

Visie

De familie van Puijenbroek heeft een lange historie in de Nederlandse textielindustrie. De grondslag werd gelegd door Hendrik van Puijenbroek, die in 1865 de BV Textielfabrieken H. van Puijenbroek oprichtte. Vandaag heeft het familiebedrijf, met duurzame bedrijfskleding onder de naam HAVEP, nog steeds een sterke marktpositie. De textielsector groeit, maar helaas zijn de negatieve ecologische en sociale effecten nog steeds groot, vooral op vlak van CO2-uitstoot, waterverbruik en vervuiling. Aan de andere kant stelt de textielsector 60 à 75 miljoen mensen tewerk wereldwijd. Er ligt dus heel wat potentieel om vooruitgang te realiseren in de levens van vele mensen als de textielindustrie zou verduurzamen.

We zien deze trends in de textielsector: 

  • Schaarste en prijsstijging katoen door klimaatverandering
  • Opkomst circulaire businessmodellen
  • Transparantie en traceerbaarheid worden belangrijker
  • Opkomst van innovatieve grondstoffen en technologieën
  • Meer aandacht voor reductie van schadelijke chemische stoffen en watergebruik tijdens productie

Ambitie

Voor VP Capital zijn volgende oplossingen interessant om via investering bij te dragen aan de duurzame vooruitgang van de textielsector:

  • Stofsoorten met beperkte milieubelasting
  • Technieken om materiaalverbruik te verminderen (vb. biomimicry, 3D-printen)
  • Plantaardige kleurstoffen, verbeterd watergebruik, digitaal bedrukken
  • Virtueel passen, logistieke oplossingen
  • Uitbreiding recyclage en circulaire oplossingen voor end of use

Interesse in een mogelijke samenwerking? Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Portfolio

Enkele voorbeelden van bedrijven in ons huidige portfolio binnen het domein textiel: