Home Investeringsdomeinen Smart industry

Smart industry

Algemeen

VP Capital is sinds 2007 actief in de Smart industry. We hebben (directe en indirecte) investeringen in:

 • Ontwikkeling van intelligente sensoren en connected systemen
 • Duurzaam bouwmateriaal
 • Leveren van circulaire en smart city oplossingen
 • Circulaire & afval oplossingen
 • Slimme oplossingen in industriële automatisering, het leveren van industriële componenten, installatie oplossingen
 • Automatisering van bedrijfsprocessen
 • Slimme componenten

Visie

Innovaties in de smart industry zullen de overgang van een lineair gerichte productieaanpak naar een meer netwerkgerichte aanpak stimuleren en een overgang van massaproductie naar massa-aanpassing inluiden. Wij zien bij VP Capital de smart industry als een noodzaak in de vooruitgang naar een duurzamere toekomst. Wij staan open voor investeringen in bedrijven of fondsen die bijdragen aan de key challenges in het Smart Industry domein.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de smart industry ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Slimme oplossingen voor de industrie die de circulariteit en het efficiënt gebruik van hulpbronnen bevorderen en de levenscyclus van producten verlengen.
 • Innovaties die de energiebehoefte van de industrie verminderen.
 • Prioriteit geven aan investeringen die hun milieu- en sociale impact hebben gekwantificeerd.
 • Sectoren van de industrie waar het menselijk kapitaal naar verwachting belangrijker zal worden als gevolg van slimme innovaties in de industrie.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solution:

 • Initiatieven ter bevordering van technologisch onderwijs om mensen vaardiger te maken in de gedigitaliseerde toekomst en om de efficiëntie van de toepassing van nieuwe innovaties verder te versnellen, en tegelijkertijd bij te dragen tot de uitdaging om iedereen in staat te stellen vooruitgang te boeken door middel van de digitale & technologische samenleving.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Smart industry via onderstaande button:

Domeinrapport Smart Industry

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Smart industry hier.

Duurzame progressie binnen het domein smart industry

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Groeiende vraag naar materialen en grondstoffen
Het proces van automatisering, digitalisering en integratie van op het internet aangesloten apparaten stelt ons voor twee uitdagingen. Ten eerste raken veel bestaande apparaten verouderd en moeten zij worden vervangen. Dit zal resulteren in een grotere stroom van afgedankte producten, die moeten worden verwijderd of gerecycleerd. Ten tweede zet de nieuwe vraag naar apparatuur en toestellen de vraag naar grondstoffen, metalen zoals lithium en andere zeldzame aardmetalen, onder druk. Er moeten circulaire modellen worden ontwikkeld en in de praktijk gebracht om deze uitdaging aan te gaan.

Ecologische voetafdruk van digitale technologieën
De implementatie van innovaties die door de smart industry worden voortgebracht, gaat gepaard met een toename van de energiebehoefte. De integratie van IoT(Internet of Things), IoS (Internet of Services) en CPS(Cost per Sale?) in slimme productiefaciliteiten vereist bijvoorbeeld de bouw van enorme datacenters, wat gepaard gaat met een toenemende vraag naar energie. De digitale transitie, zoals die op dit moment wordt geïmplementeerd, resulteert in een jaarlijkse groei van de energievoetafdruk van digitale technologieën van 9 tot 10%. Dit moet aanzienlijk dalen, willen de oplossingen echt bijdragen tot een duurzamere wereld.

Cyberveiligheid
Het uiteindelijke doel van automatisering en digitalisering is om er voor te zorgen dat alle informatie zo snel mogelijk wordt verwerkt in de verschillende organisaties binnen de waardeketen. Dit betekent dat veel verschillende aspecten van de productieketen met elkaar verbonden zijn. En dat levert een cyberveiligheidsprobleem op. Het verbinden van al deze verschillende schakels binnen de samenleving via IoT (Internet of Things) en IoS (Internet of Services) vormt een uitdaging waarbij één kwetsbaar knooppunt binnen het netwerk hele netwerken zou kunnen ontwrichten.

Impact van virtuele service platforms
De overgang naar massale customization gaat gepaard met een focus op digitale technologie en zorgt voor een sterke toename van big data. Dit zal resulteren in een toename van grote virtuele service platforms. De huidige groei en invloed van deze platforms heeft alle verwachtingen overtroffen. Hierdoor moet de samenleving haar opvatting over eigendom, leren en sociale relaties heroverwegen. Dit gaat gepaard met een verschuiving waarbij intellectueel eigendom belangrijker zal worden dan materieel eigendom. Dit vraagt om een reactie van de gehele industrie om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin alle waarde wordt ingenomen door een paar organisaties.

Druk op werkgelegenheid door robotica en tekort aan technici
De slimme industrie en de toenemende robotisering zullen tegen 2030 tot 800 miljoen menselijke banen overbodig maken, wat wereldwijd een uitdaging vormt voor de werkgelegenheid. De bevolking die ouder is dan 35 jaar of relatief weinig toegang heeft tot technologie zal moeten leren werken met systemen die gebruik maken van het IoT, blockchain, AI, quantum computing, en andere onbekende digitale technologieën. Diezelfde bevolking is niet opgegroeid met het internet en heeft op school ook niets over het internet geleerd. Het ontwikkelen van hun technische capaciteiten in de komende jaren zal een uitdaging vormen. Een tweede uitdaging is het tekort aan technisch geschoolde werknemers.

Portfolio

Enkele voorbeelden van bedrijven in ons huidige portfolio binnen de smart industry:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact