Health

Algemeen

Sinds enkele jaren bouwen wij aan onze investeringsportefeuille binnen het domein "Health". Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

 • Levering van medische apparatuur
 • Ontwikkeling van medische apparatuur
 • Ontwikkeling van behandelingen
 • Distributie van medicijnen

Visie

Wij beschouwen gezondheid als een belangrijk investeringsdomein; een gezonde planeet en een gezonde bevolking gaan hand in hand. Het gezondheidszorgsysteem staat onder druk om betaalbare en goede zorg te bieden aan iedereen.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de health sector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Technologische oplossingen om ziektes vroegtijdig te voorspellen en te voorkomen.
 • Verbeterde voeding, oplossingen voor meer toegang tot zorg.
 • Algoritmen en wearables voor biomonitoring.
 • DNA sequencing.
 • Technologieën die individuele zorg verbeteren, zoals bv. 3D-printing voor het namaken van lichaamsdelen.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • Organisaties die landen ondersteunen om de kwaliteit van beschikbare medische producten te waarborgen, door het verbeteren van de controleerbaarheid van de en het terugdringen van het gebruik van medische producten die niet aan de normen voldoen of vervalst zijn.
 • Initiatieven die zich richten op de kwaliteit van de natuurlijke omgeving om een gezond leven te ondersteunen.
 • Initiatieven die gezond gedrag van individuen aanmoedigen, bv. door bewustmaking van de gevaren die samenhangen met levensstijlbeslissingen.
 • Een betere toegang tot gezondheidszorg bieden aan mensen in lage-inkomenslanden.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Health via onderstaande button:

Domeinrapport Health

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Health hier.

Duurzame progressie binnen het domein health

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg en medicijnen
Door de toegenomen vraag naar zorg en (nieuwe) geneesmiddelen (veroorzaakt door de toename van chronische ziekten zoals diabetes en kanker, een toenemende en vergrijzende bevolking en ongezonde leefgewoonten), vormen de kosten van de gezondheidszorg wereldwijd een grote uitdaging.
Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële geneesmiddelen, vaccins of diagnostische instrumenten. Ruwweg een miljard mensen  is afhankelijk van gezondheidszorgfaciliteiten in onderontwikkelde landen die geen toegang hebben tot elektriciteit of sanitaire voorzieningen. Slecht een kwart van deze voorzieningen heeft toegang tot schoon water.

Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen
Momenteel wordt slechts 3% van het budget voor gezondheidszorg uitgetrokken voor publieksvoorlichting en preventie van ziekenhuisopname, terwijl het voorkomen van chronische levensstijlziekten aanzienlijke positieve effecten kan hebben: vermindering van de kosten, verbetering van de volksgezondheid en beperking van de milieuschade door minder ziekenhuisopname. Vergrijzing, multimorbiditeit (mensen met meerdere aandoeningen), ongezonde gewoonten en klimaatverandering leiden tot een toenemende druk op de gezondheidszorg die kan worden verminderd door meer te investeren in preventie en vroegtijdige diagnose en interventie.

Integreren van digitalisering
Technologie verstoort de traditionele zorgmodellen en is van vitaal belang voor de integratie van zorgnetwerken, bijvoorbeeld buiten het ziekenhuis en dichter bij huis. Dit is gunstig voor zowel de patiënten als de zorgsector. Voorbeelden zijn platforms of apparaten die zelfzorg verbeteren, monitoringapparaten die patiënten verbinden met artsen en netwerken van patiënten die elkaar helpen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet technologie op passende wijze in de zorgstelsels worden geïntegreerd.

Negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering
Klimaatverandering en andere milieuproblemen hebben aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid. Luchtverontreiniging doodt naar schatting 7 miljoen mensen per jaar en de klimaatverandering veroorzaakt gevaarlijke weersomstandigheden, verergert de ondervoeding en draagt bij tot de verspreiding van infectieziekten. De dreiging of de realiteit van de klimaatverandering heeft ook een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid. Klimaatverandering vormt dus een toekomstige uitdaging voor de gezondheidssector. De onderontwikkelde landen ondervinden hier weer de meeste nadelen van.

Verbetering van (de toegang tot) de mentale gezondheidszorg
De toename van mentale problemen en de neveneffecten ervan zijn de laatste jaren gestegen. Dit is een mondiale trend, die momenteel niet als een mondiale uitdaging wordt gezien, door een gebrek aan toegang tot geestelijke gezondheidszorgstelsels, zowel in hoge-inkomenslanden als in lage- tot midden-inkomenslanden. Geestelijke gezondheidsproblemen dragen ook bij tot een groot deel van de lichamelijke gezondheidsproblemen, waardoor het een nog belangrijker aandachtsgebied wordt. Ten slotte versnellen mondiale crises, zoals de huidige pandemie, de trend dat geestelijke gezondheidsproblemen toenemen. Dit toont aan hoe groot de urgentie is.

Portfolio

Enkele voorbeelden van bedrijven in ons huidige portfolio binnen het domein health:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact