Home Investeringsdomeinen Energietransitie

Energietransitie

Algemeen

Sinds enkele jaren bouwen wij aan onze investeringsportefeuille in het Energie domein. Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

 • Zonne-energie, energieopslag en elektrische laadstations
 • Biomassa-energieproductie
 • Ontwikkeling van slimme verwarmingsoplossingen
 • Slimme energiesysteemoplossingen met intelligente software en/of diensten, gecombineerd met hardwarecomponenten

Visie

De transitie van het koolstofintensieve energiesysteem naar een robuust duurzaam energiesysteem is van cruciaal belang. Bij VP Capital bouwen we onze investeringsportefeuille uit naar oplossingen voor the key challenges in dit domein.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de energiesector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Bedrijven die hernieuwbare energie of alternatieven voor fossiele brandstoffen leveren.
 • Oplossingen die de energietransitie vergemakkelijken, bv. schone batterijen, slimme netwerken.
 • Innovaties die het energiegebruik verminderen.
 • Oplossingen voor reductie van de voetafdruk van hernieuwbare energie of circulaire bedrijfsmodellen.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • NGO's die zich richten op de toegang tot (hernieuwbare) energie voor geïsoleerde gemeenschappen.
 • Organisaties die vitale gebouwen zoals ziekenhuizen voorzien van meer betrouwbare toegang tot energie.
 • Initiatieven die de overgang naar hernieuwbare energiebronnen ondersteunen door het gebruik van apparaten/voertuigen op fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Energietransitie via onderstaande button:

Domeinrapport Energietransitie

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Energietransitie hier.

Duurzame progressie binnen het domein energietransitie

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Hernieuwbare energie voor iedereen
De grootste uitdaging blijft het koolstofvrij maken van de economie en het terugdringen van de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron geleidelijk af te bouwen.
Daarnaast is er de zorg dat de ontwikkelingen iedereen in gelijke mate ten goede moeten komen. Er moet rekening worden gehouden met ontwikkelingslanden die weinig toegang hebben tot elektriciteit, en met gemeenschappen met lage inkomens.

Verminderen van de fluctuaties / schommelingen in beschikbaarheid van hernieuwbare energie
Een belangrijke uitdaging blijft de relatieve onbetrouwbaarheid van hernieuwbare energiebronnen ten gevolge van hun afhankelijkheid van natuurlijke factoren (bijv. windmolens van de wind en zonnepanelen van de zon).
Om elektriciteit te kunnen leveren, moeten vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in evenwicht zijn; de fluctuerende werking van hernieuwbare energiebronnen moet dus worden opgevangen.
Dit is mogelijk aan de aanbodzijde, via betrouwbare energiebronnen, of aan de vraagzijde, via energiedragers of oplossingen die de vraag controleren.

Ontwikkeling (digitale) energie-infrastructuur
Als gevolg van de energietransitie zal het elektriciteitsgebruik sterk toenemen door het gebruik van meer elektrische bronnen en meer elektrische apparaten.
Om dit in goede banen te leiden, moeten het elektriciteitsnet en de distributienetwerken worden aangepast. Zij moeten worden gemoderniseerd en worden voorzien van digitale ontwikkelingen die de nettocapaciteit kunnen verhogen en kunnen omgaan met oplossingen aan de vraagzijde kunnen beheren om de variabiliteit van het elektriciteitsaanbod op te vangen. Bovendien moet de waterstofinfrastructuur verder worden ontwikkeld om het volledige potentieel te kunnen benutten.

Besparing en vermindering van het energieverbruik
De algemene uitdaging om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen kan ook worden bereikt door de energie-efficiëntie te verbeteren. Dit kan door de efficiëntie van het eindgebruik en de omzettingsefficiëntie van het gebruik van fossiele brandstoffen te verbeteren, maar kan ook het resultaat zijn van maatregelen om de hoeveelheid verloren energie te verminderen.

 

 

Beheersen van de keerzijden van energieproductie
Hoewel de meeste hernieuwbare energiebronnen een beter alternatief zijn dan de traditionele energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen, hebben zij ook hun schaduwzijden die een uitdaging blijven vormen voor de doelstelling van een volledig duurzame energievoorziening. Zij vereisen bijvoorbeeld zeldzame elementen en metalen of uitgestrekte landoppervlakten. Het is van essentieel belang dat hernieuwbare energie niet steeds weer schade toebrengt aan het milieu door de vernietiging van ecosystemen en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien bevat de huidige energiemix nog steeds veel fossiele brandstoffen, waardoor grote hoeveelheden koolstof in de lucht terechtkomen.

Portfolio

Enkele voorbeelden van bedrijven in ons huidige portfolio binnen het domein energietransitie:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact