Agrifood

Visie

Klimaatopwarming en bevolkingsgroei vormen grote uitdagingen voor de agrifoodsector:

  • Steeds meer productie is nodig op steeds kleinere oppervlakten, met steeds hogere milieueisen onder steeds grilligere weersomstandigheden
  • De CO2-uitstoot van de landbouw is problematisch hoog
  • Reductie van o.a. pesticide-, antibiotica- en watergebruik, voedselschaarste, voedselverspilling en dierlijke consumptie zijn nodig
  • De inkomstenverdeling naar de boer moet beter

Daarnaast blijft voedselvoorziening via landbouw natuurlijk essentieel en zien we ook al enkele trends die de agrifoodsector duurzamer kunnen maken:

  • Belang van dierenwelzijn stijgt
  • De vraag naar vegetarische, lokale en gezonde producten groeit
  • Ontstaan van meer kleine biologische landbouwbedrijven
  • Technologie en data creëren kansen

Ambitie

VP Capital heeft sinds midden jaren ‘40 een eigen landbouwbedrijf. Er zijn reeds vele duurzaamheidsinitiatieven genomen. Zo was VP Landbouw één van de eerste boerderijen die het duurzaamheidslabel “Landmark farm” van Unilever kreeg. In 2018 werd er een roadmap opgesteld om het eigen bedrijf verder te verduurzamen. Daarnaast hebben we al verschillende zaken in portfolio die bijdragen aan oplossingen voor bovenstaande uitdagingen. Ook maakt technologie het mogelijk om steeds duurzamer te produceren.
We willen bijdragen aan de duurzame vooruitgang van de agrifoodsector via mogelijke investeringen in deze oplossingen:

• Smart agriculture zoals precisielandbouw, drones en robotten
• Gedragsaanpassing: meer plantaardige voeding stimuleren
• Systeemverandering: betere inkomstenverdeling naar de boeren
• Gewasbescherming
• Verbetering van dierenwelzijn

Interesse in een mogelijke samenwerking? Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Portfolio

Enkele voorbeelden van bedrijven in ons huidige portfolio binnen het domein agrifood: