Home ESG

ESG

Visie

ESG staat voor “Environmental, Social & Governance”, bekend als de drie centrale factoren voor het meten van de duurzaamheid en ethische impact van een investering in een bedrijf.

VP Capital gelooft dat het verbeteren van ESG-factoren een aanzienlijke impact kan hebben op de prestaties van een bedrijf en erkent het groeiende belang van dit onderwerp. We wilden daarom kijken hoe ons portfolio eruitziet in termen van ESG en wat er nodig is om voorloper te worden met de bedrijven waarin we investeren. Voor elk eigen bedrijf van VP Capital werd een ESG-inventarisatie gemaakt en een roadmap opgesteld om de ESG-score binnen 5 jaar fors te verhogen tot een “best in class”-niveau.

Ambitie

Voor de bedrijven Batenburg Techniek, Mediahuis, HAVEP, VP landbouw en Q-Lite zijn we klaar met deze ESG-inventarisatie. ESG wordt elk kwartaal op Board level op de agenda gezet om vorderingen te bespreken.Elk jaar wordt het vijfjarenplan geactualiseerd en de resultaten ook.
Ons doel is om de totale portfolioscore elk jaar te verhogen.

Lees ook over de andere bouwstenen van het duurzaamheidsmodel van VP Capital: innovaties, donaties en impact investeren.

Bekijk ons Progress Report

Meer over onze ESG-methode vind je op pagina 17 van ons Progress Report:

Progress Report