Home Duurzame visie Pijler 5: Contribute to solutions for societal challenges

Pijler 5: Contribute to solutions for societal challenges

Algemeen

We ontwikkelden een societal dashboard, waarbij we kijken naar metrics zoals betaalde taxes, het aantal gecreëerde jobs, absenteïsme, ongelukken en soortgelijke maatschappelijke metrics. Op deze manier willen we inzichtelijk maken op welke societal vlakken we kunnen verbeteren of zelfs bijdragen aan de oplossingen voor societal challenges.

Daarnaast bekeken we bij het gehele portfolio naar het aantal bedrijven dat bijdraagt aan solutions to societal challenges in onze domeinen. Dit wordt daarnaast ook als percentage van het vermogen opgevolgd.

Companies providing solutions for societal challenges

Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital maken is, over de gehele investeringsportefeuille gezien, het aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen voor de onderkende maatschappelijke uitdagingen. Als onderdeel van de screening van ons portfolio is dit per bedrijf beoordeeld.

Societal metrics improved

Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen hebben we een dashboard ontwikkeld met een achttal maatschappelijke indicatoren.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees vanaf juni 2021 hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report