Home Duurzame visie Pijler 5: Contribute to solutions for societal challenges

Pijler 5: Contribute to solutions for societal challenges

Algemeen

We ontwikkelden een societal dashboard, waarbij we kijken naar metrics zoals betaalde taxes, het aantal gecreëerde jobs, absenteïsme, ongelukken en soortgelijke maatschappelijke metrics. Op deze manier willen we inzichtelijk maken op welke societal vlakken we kunnen verbeteren of zelfs bijdragen aan de oplossingen voor societal challenges.

Daarnaast bekeken we bij het gehele portfolio naar het aantal bedrijven dat bijdraagt aan solutions to societal challenges in onze domeinen. Dit wordt daarnaast ook als percentage van het vermogen opgevolgd.

We volgen ook op welk percentage van ons vermogen naar “underserved communities” gaat.

Companies providing solutions for societal challenges

Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital maken is, over de gehele investeringsportefeuille gezien, het aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen voor de onderkende maatschappelijke uitdagingen. Als onderdeel van de screening van ons portfolio is dit per bedrijf beoordeeld.

Societal metrics improved

Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen hebben we een dashboard ontwikkeld met een achttal maatschappelijke indicatoren.

Capital allocated to underserved communities

We screenen ons portfolio op vlak van capital invested in underserved communities. Hiervoor legden we definities vast en stelden we een raamwerk op, waarbij we onder meer keken naar de definities die de B Corp-beweging hanteert. Met de screening konden we in kaart brengen welke portfoliobedrijven een bijdragen leveren aan welke specifieke underserved communities en op welke manier. De analyse maakte een onderscheid tussen health-gerelateerde bijdragen, zoals gezondheidszorg bieden aan groeperingen die daar onvoldoende toegang toe hebben, en socio-economische bijdragen, zoals onderwijs, energie of financiering bieden aan lokale gemeenschappen in de derde wereld.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report