Home Duurzame visie Pijler 4: Contribute to solutions for planetary challenges

Pijler 4: Contribute to solutions for planetary challenges

Algemeen

We ontwikkelden een planetary dashboard, waarbij we kijken naar zaken zoals water verbruik, duurzaam materiaal gebruik, groene stroom en andere planetary metrics. Op deze manier willen we inzichtelijk maken op welke planetary vlakken we kunnen verbeteren of zelfs bijdragen aan de oplossingen voor planetary challenges.

Companies providing solutions for planetary challenges

Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital willen maken is het aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen voor de onderkende planetaire uitdagingen (over de gehele investeringsportefeuille gezien). Als onderdeel van de screening van ons portfolio is dit per bedrijf beoordeeld.

CO2-Neutral label_CO2logic_VP CAPITAL_COMPANY

Carbon neutral certified

We berekenden opnieuw onze carbon footprint, onze carbon reductie en behaalden het Carbon Neutral company certificaat. Als bedrijf heeft VP Capital zich gecommitteerd tot het stellen en realiseren van Science Based Targets.

Carbon

Planetary metrics improved

Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor planetaire uitdagingen, hebben we een dashboard ontwikkeld met een zestal milieu-gerelateerde indicatoren voor onszelf en onze grootste directe participaties.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees vanaf juni 2021 hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report