Home Duurzame visie Pijler 4: Contribute to solutions for planetary challenges

Pijler 4: Contribute to solutions for planetary challenges

Algemeen

We ontwikkelden een planetary dashboard, waarbij we kijken naar zaken zoals water verbruik, duurzaam materiaal gebruik, groene stroom en andere planetary metrics. Op deze manier willen we inzichtelijk maken op welke planetary vlakken we kunnen verbeteren of zelfs bijdragen aan de oplossingen voor planetary challenges.

Companies providing solutions for planetary challenges

Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital willen maken is het aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen voor de onderkende planetaire uitdagingen (over de gehele investeringsportefeuille gezien). Als onderdeel van de screening van ons portfolio is dit per bedrijf beoordeeld.

Carbon neutral certified

We berekenden opnieuw onze carbon footprint, onze carbon reductie en behaalden het Carbon Neutral company certificaat. Als bedrijf heeft VP Capital zich gecommitteerd aan gevalideerde Science Based Targets.

Carbon

Planetary metrics improved

Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor planetaire uitdagingen, hebben we een dashboard ontwikkeld met een aantal milieu-gerelateerde indicatoren voor onszelf en onze grootste directe participaties.

Klimaatrisico's

In 2021 screenden we ons portfolio voor het eerst volgens het concept van ‘dubbele materialiteit’. Zo kunnen we enerzijds beoordelen welke risico’s de klimaatverandering inhoudt voor ons portfolio, en anderzijds welke impact onze investeringen hebben op de wereldwijde klimaatverandering.
We beoordelen onze investeringen op drie aspecten:

  • Physical climate risk
    → de mate waarin een asset het risico loopt om getroffen te worden door fysieke klimaatgerelateerde risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, verschuivingen in de drinkwatertoevoer of temperatuurstijgingen. De score voor physical climate risk heeft drie dimensies: klimaatgerelateerde gevaren en blootstelling, kwetsbaarheid en gebrek aan aanpassingsvermogen.
  • Climate transition risk
    → de mate waarin een asset specifieke risico’s loopt die gelinkt zijn aan de transitie naar een koolstofarme economie. Het risico wordt bepaald door het type van kwetsbare asset classes en het tijdstip van de blootstelling. Het climate transition risk geeft het risiconiveau aan dat voor een bepaalde asset verbonden is aan het koolstofarm maken van de economie, gebaseerd op macrotrends en de dynamiek van de nationale economie van de vestigingsplaats.
  • Climate transition opportunity
    → de mate waarin een asset zich in een goede positie bevindt om de overgangsrisico’s naar een koolstofarme economie te managen. We vatten dit op als een kans, namelijk het vermogen om zich aan te passen aan gevolgen en uitdagingen. Deze indicator geeft de economische veerkracht weer bij een dergelijke transformatie aan de hand van vier micro-, meso- en macro-economische dimensies.

Het is de eerste keer dat we bij VP Capital dit soort risico-oefening ondernemen, en we bekijken nog hoe we deze inzichten kunnen gebruiken om onze activiteiten beter te kunnen bijsturen. Meer inzicht op bedrijf- of fondsniveau zou nuttig zijn om risico-evaluaties vooraf beter te kunnen beoordelen. Climate risk, transition risk en transition opportunity zullen op termijn deel uitmaken van ons due diligence-proces, omdat dit soort risico’s steeds meer effect zal hebben op financiële waarderingen. De relatie tussen risico, return en impact willen we verder onderzoeken in 2022.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report