Home Duurzame visie Pijler 3: Manage on Sustainable Progress

Pijler 3: Manage on Sustainable Progress

Algemeen

We screenen onze investeringen, maar willen natuurlijk ook ons eigen huis op orde hebben. We willen als organisatie graag zo duurzaam, ethisch en maatschappelijk verantwoord mogelijk zijn, in de breedste zin van het woord en met oog voor al onze stakeholders.

B Corp score

Dit jaar hebben we onszelf aangemeld voor certificatie als B Corp (‘Benefit’ corporation). Dat is wat ons betreft Olympisch niveau op vlak van ethiek, verantwoord aandeelhoudersschap en Sustainable Progress. Het helpt ons in onze transitie naar een “business as a force for good”.  B Corp zal binnen ons bedrijf voor de toekomstige jaren een belangrijke leidraad worden.

Active ownership

We vinden het belangrijk om actief betrokken te zijn bij onze investeringen. Te veel aandeelhouders staan op afstand van hun deelnemingen. Wij willen bij minimaal 75% van ons vermogen actief betrokken zijn. Dat wil zeggen dat wij participeren in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden en investeringscomités. Wij doen dit met een aantal mensen van ons VP-team en ieder van ons zal duurzaamheid actief op de agenda’s zetten van onze deelnemingen.

Daarnaast willen we toegevoegde waarde bieden aan onze investeringen op juridisch, financieel, strategisch en duurzaam vlak. We zetten kennis, kapitaal en ons netwerk in om deze toegevoegde waarde bij onze bedrijven te realiseren.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees vanaf juni 2021 hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report