Home Duurzame visie Pijler 3: Manage on Sustainable Progress

Pijler 3: Manage on Sustainable Progress

Algemeen

We screenen onze investeringen, maar willen natuurlijk ook ons eigen huis op orde hebben. We willen als organisatie graag zo duurzaam, ethisch en maatschappelijk verantwoord mogelijk zijn, in de breedste zin van het woord en met oog voor al onze stakeholders.

B Corp score

Sinds mei 2022 is VP Capital officieel gecertificeerd als ‘B Corp’.
B Corp staat voor Benefit Corporation. Onder het motto ‘using business as a force-for-good’ zetten B Corps zich samen in voor een betere wereld voor hun werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschap en natuurlijk het milieu. Deze groeiende gemeenschap vertegenwoordigt de enige echte duurzame manier van zakendoen: een bedrijf gebruiken als een positieve kracht; zelf de verandering zijn.

Wij vinden het belangrijk om deel uit te maken van de B Corp beweging. De onafhankelijke toetsing en transparantie geven een versnelling aan de voortdurende vooruitgang die we ambiëren. We voelen ons verantwoordelijk om waarde te creëren die breder is dan winst. In ons investeringsbeleid staat de balans tussen risico, rendement en impact op alle stakeholders centraal. Zo willen we, samen met anderen, blijvend bijdragen aan futureproof oplossingen voor planetaire en maatschappelijke uitdagingen.

Een belangrijk onderdeel van de certificering is een assessment op basis van een uitgebreide vragenlijst, die een score oplevert. De norm voor toelating tot B Corp is 80 punten. We hebben tijdens dit eerste assessment een score van 98,6 behaald. Ook hebben we, in het kader van de B Corp certificering, onze statuten aangepast. Het maatschappelijk doel van de organisatie is expliciet opgenomen en er is vastgelegd dat we als bedrijf verantwoording afleggen aan alle stakeholders in plaats van aan alleen aandeelhouders.

Om B Corp te blijven, zullen we ons elke drie jaar opnieuw moeten laten certificeren. Deze eis zorgt ervoor dat B Corp organisaties gericht blijven op voortdurende doorontwikkeling en verbetering. Wij maken er een sport van om onze score de volgende keer te verbeteren! Het mooie van B Corp is dat het ons inspireert en uitdaagt om het bedrijf nóg beter te maken. Om tot een hogere score te komen, moet de verbetering aantoonbaar zijn. Bovendien wordt de beoordeling steeds strenger naarmate een bedrijf groeit. Op die manier groeit B Corp echt met ons mee.

B Corp: business as a force for good

Mark Schravesande (VP Capital) en Maarten van Dam (PYMWYMIC) vertellen in deze video meer over het B Corp-label.

Progress Report video's

Active ownership

We vinden het belangrijk om actief betrokken te zijn bij onze investeringen. Te veel aandeelhouders staan op afstand van hun deelnemingen. Wij willen bij minimaal 75% van ons vermogen actief betrokken zijn. Dat wil zeggen dat wij participeren in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden en investeringscomités. Wij doen dit met een aantal mensen van ons VP-team en ieder van ons zal duurzaamheid actief op de agenda’s zetten van onze deelnemingen.

Daarnaast willen we toegevoegde waarde bieden aan onze investeringen op juridisch, financieel, strategisch en duurzaam vlak. We zetten kennis, kapitaal en ons netwerk in om deze toegevoegde waarde bij onze bedrijven te realiseren.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI’s. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report