Donatie binnen het domein Water

Binnen het domein Water hebben wij vanuit VP Capital de visie dat de kloof tussen vraag en aanbod van zoet water alleen maar groter zal worden als we het niet efficiënter en economischer gebruiken. VP Capital wil bijdragen aan de vooruitgang naar duurzaam, verantwoord watergebruik door te investeren in deze oplossingen. We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Water opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • Organisaties die gemeenschappen in droge gebieden ondersteunen met deskundige oplossingen om het land opnieuw vruchtbaar te maken en het water beter vast te houden
  • Organisaties die hulp bieden in gebieden met waterschaarste door oplossingen voor watervoorziening (bijv. waterputten) mogelijk te maken
  • Organisaties die de achteruitgang van de oceanen bestrijden; behoud van koralen, tegengaan van verzuring, bestrijden van plastic soep enz.

Meer weten over het investeringsdomein Water? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Water hebben we voor het goede doel Young Water Solutions gekozen. Young Water Solutions heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit goede doel tackelt de challenge van het tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen.

Young Water Solutions

Young Water Solutions is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het ontwikkelen en ondersteunen van het potentieel van jonge mensen om bij te dragen aan universeel water, sanitaire hygiëne en het beheer van waterbronnen. Dit doen ze door jonge leiders en ondernemers te empoweren en hen de middelen te geven om water- en sanitaire projecten uit te voeren en sociale ondernemingen te starten in hun gemeenschappen.

Website Young Water Solutions

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report