Donatie binnen het domein Vastgoed

Binnen het domein Vastgoed hebben wij vanuit VP Capital de visie de vastgoedsector een grote bijdrage levert aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Samen met een afnemende betaalbaarheid van stedelijk vastgoed en een toename van het materiaalgebruik staat de sector voor vele uitdagingen.
We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Vastgoed opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de dakloosheid en de huisvestingsmogelijkheden in het algemeen
  • Organisaties die zich bezighouden met stadsplanning en die de benodigde sociale huisvesting of andere sociale inspanningen nastreven
  • Initiatieven die een circulaire manier van bouwen bevorderen en alternatieve mogelijkheden bieden voor het gebruik van materialen in de eindfase van het conventionele lineaire bouwontwerp

Meer weten over het investeringsdomein Vastgoed? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Vastgoed hebben we voor het goede doel Domus Mundi gekozen. Domus Mundi heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit goede doel tackelt de challenges van het tekort aan betaalbare woningen, bestaand vastgoed up-to-date houden en de impact van vastgoed op klimaat reduceren.

Domus Mundi

Domus Mundi vzw wil kwalitatief en duurzaam leven, wonen en (ver)bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen.
De activiteiten van Domus Mundi richten zich voornamelijk op projecten die de leefbaarheid en woonkwaliteit in een buurt of stad helpen verbeteren door onder andere ondersteuning bij renovatie en stadsvernieuwing.

Website Domus Mundi

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report