Donatie binnen het domein Textiel

Binnen het domein Textiel hebben wij vanuit VP Capital de visie dat de textielsector groeit, maar zijn helaas de negatieve ecologische en sociale effecten nog steeds groot, vooral op het gebied van CO2-uitstoot, waterverbruik, gebruik van chemicaliën en slechte leefomstandigheden. De textielsector biedt wereldwijd werk aan 60 tot 75 miljoen mensen en heeft meer investeringen nodig om meer duurzame vooruitgang te boeken. We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Textiel opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de mensenrechten in verband met de arbeidsintensiteit en de gevaren van de textielindustrie, en het gebruik van kinderen hierin
  • Organisaties die verantwoordelijk consumentengedrag met betrekking tot textiel bevorderen
  • Organisaties die het hergebruik van doeken bevorderen, om zo bij te dragen aan de circulariteit van deze industrie en vermindering van de hoeveelheid afval die zij produceert

Meer weten over het investeringsdomein Textiel? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Textiel hebben we voor het goede doel bioRe® Foundation gekozen. BioRe® Foundation heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit goede doel tackelt de challenges van de negatieve sociale effecten in de sector en de bewustwording bij de industrie en de consument van de problemen in de sector.

bioRe® foundation

De bioRe® foundation is de onafhankelijke eigenaar van het merk bioRe® en van de twee kwaliteitslabels bioRe® Sustainable Textiles en bioRe® Sustainable Cotton. In haar hoedanigheid van eigenaar is de bioRe® foundation verantwoordelijk voor de normen met betrekking tot de twee kwaliteitslabels. De normen zijn gericht op positieve ontwikkeling en continue verbetering van processen op lange termijn. Bij de ontwikkeling van de normensystemen werkt de foundation nauw samen met Remei AG en haar biologische katoenbedrijven en boeren in India en Tanzania.

Website bioRe® foundation

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report