Donatie binnen het domein Textiel

Binnen het domein Textiel hebben wij vanuit VP Capital de visie dat de textielsector groeit, maar zijn helaas de negatieve ecologische en sociale effecten nog steeds groot, vooral op het gebied van CO2-uitstoot, waterverbruik, gebruik van chemicaliën en slechte leefomstandigheden. De textielsector biedt wereldwijd werk aan 60 tot 75 miljoen mensen en heeft meer investeringen nodig om meer duurzame vooruitgang te boeken. We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Textiel opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van de mensenrechten in verband met de arbeidsintensiteit en de gevaren van de textielindustrie, en het gebruik van kinderen hierin
  • Organisaties die verantwoordelijk consumentengedrag met betrekking tot textiel bevorderen
  • Organisaties die het hergebruik van doeken bevorderen, om zo bij te dragen aan de circulariteit van deze industrie en vermindering van de hoeveelheid afval die zij produceert

Meer weten over het investeringsdomein Textiel? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Textiel hebben we voor het goede doel Vanhulley gekozen. Vanhulley is oorspronkelijk in Groningen gestart, maar heeft een tweede vestiging geopend in het nieuwe pand van onze participatie HAVEP in Goirle. HAVEP zet zich ook al jaren in voor een beter mens en milieu. De samenwerking met Vanhulley is dan ook een uitstekende aanvulling op HAVEP’s duurzame en sociale ambities. De doelen en ambities waar Vanhulley zich voor inzet passen ook goed in ons donatiebeleid binnen het Textiel domein. Vanhulley tackelt de challenge van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en grootschalige verspilling binnen het domein.

Vanhulley

Vanhulley biedt een werk-leertraject voor vrouwen in Groningen en Goirle. Niet zomaar vrouwen, maar vrouwen die dolgraag een kans willen om serieuze stappen te zetten richting een betere toekomst. Een toekomst waarin zij zoveel mogelijk zelfstandig en financieel onafhankelijk zijn, een goed rolmodel voor hun kinderen zijn en over een sociaal netwerk beschikken waarmee zij zich ook verbonden en onderdeel van de gemeenschap voelen. In de ateliers veranderen die vrouwen oude werkkleding en ander resttextiel in fantastische producten. Rugzakken, tablethoezen, totebags, zitzakken etc. Alleen al in Nederland wordt er elk jaar 174 kiloton textiel via het restafval weggegooid. Dit is zonde en bij Vanhulley maken ze daar weer mooie nieuwe producten van. Zo kan het product weer jaren mee en krijgt oud textiel een nieuw leven. Bovendien wordt er zo ook nog eens water en CO2 bespaart.

Website Vanhulley

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report