Home Duurzame visie Pijler 1: Commit our capital Total donations Donatie binnen het domein Smart industry

Donatie binnen het domein Smart industry

Binnen het domein Smart industry hebben wij vanuit VP Capital de visie dat innovaties in de smart industry de overgang van een lineair gerichte productieaanpak zullen stimuleren naar een meer netwerkgerichte aanpak en een overgang van massaproductie naar massa-aanpassing inluiden. We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein smart industry opgesomd. Een mogelijke solution waar wij aan willen bijdragen via donatie is:

  • Initiatieven ter bevordering van technologisch onderwijs om mensen vaardiger te maken in de gedigitaliseerde toekomst en om de efficiëntie van de toepassing van nieuwe innovaties verder te versnellen, en tegelijkertijd bij te dragen tot de uitdaging om iedereen in staat te stellen vooruitgang te boeken door middel van de digitale & technologische samenleving

Meer weten over het investeringsdomein Smart industry? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Smart industry hebben we voor de social profit coöperatie Lichtwerk gekozen. Lichtwerk heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Deze social profit tackelt de challenge van de druk op werkgelegenheid door robotica en tekort aan technici, maar ook de challenge van de groeiende vraag naar materialen en grondstoffen.

Lichtwerk

Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, de maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme assistieve productietechnologie zoals LightGuide en cobots. Ze zorgen voor advies, infrastructuur én opleiding. De innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren en reguliere bedrijven, als permanente ondersteuning of als training.

Website LichtWerk

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report