Donatie binnen het domein Media

Binnen het domein media hebben wij vanuit VP Capital de visie dat we media als een belangrijk investeringsdomein zien omdat de samenleving, de democratie en de waarheid afhankelijk zijn van een transparant, veilig, eerlijk en duurzaam medialandschap.

We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein media opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • NGO's die optreden als waakhond, door middel van lobbyen de capaciteit voor regelgeving verbeteren
  • Initiatieven die het vermogen van journalisten en consumenten om informatie te toetsen verbeteren door middel van alfabetiseringstrainingen
  • Digitale producten voor kinderen, die, vooral in achtergestelde gemeenschappen, mediageletterdheid bij het publiek op jonge leeftijd op gang kunnen brengen

Meer weten over het investeringsdomein Media? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein media hebben we voor het goede doel Bellingcat gekozen. Bellingcat heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit goede doel tackelt de challenges van het vertrouwen in de media, de politieke invloed via media en de invloed van social media.

Bellingcat

Bellingcat is een onafhankelijk internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers, rechercheurs en journalisten die gebruik maken van open source en sociale media om uiteenlopende onderwerpen te onderzoeken - van Mexicaanse drugsbaronnen en misdaden tegen de menselijkheid tot het opsporen van het gebruik van chemische wapens en conflicten wereldwijd. Met medewerkers in meer dan 20 landen over de hele wereld zijn ze actief op een uniek terrein waar geavanceerde technologie, forensisch onderzoek, journalistiek, onderzoek, transparantie en verantwoording samenkomen.

Website Bellingcat

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report