Donatie binnen het domein Health

Binnen het domein Health hebben wij vanuit VP Capital de visie dat gezondheid een belangrijk investeringsdomein is; een gezonde planeet en een gezonde bevolking gaan hand in hand. Het gezondheidszorgsysteem staat onder druk om betaalbare en goede zorg te bieden aan iedereen.
We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Health opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • Organisaties die landen ondersteunen om de kwaliteit van beschikbare medische producten te waarborgen, door het verbeteren van de controleerbaarheid van de en het terugdringen van het gebruik van medische producten die niet aan de normen voldoen of vervalst zijn
  • Initiatieven die zich richten op de kwaliteit van de natuurlijke omgeving om een gezond leven te ondersteunen
  • Initiatieven die gezond gedrag van individuen aanmoedigen, bv. door bewustmaking van de gevaren die samenhangen met levensstijlbeslissingen
  • Een betere toegang tot gezondheidszorg bieden aan mensen in lage-inkomenslanden

Meer weten over het investeringsdomein Health? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Health hebben we voor Healthy Entrepreneurs gekozen. Healthy Entrepreneurs heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Deze sociale onderneming tackelt de uitdaging van hoge kosten en lage toegankelijkheid van gezondheidszorg en medicijnen in plattelandsgebieden in Afrika. Daarnaast integreert Healthy Entrepreneurs technologie om nog betere zorg te verlenen en legt daarbij de nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen.

Healthy Entrepreneurs

Healthy Entrepreneurs zorgt voor basisgezondheidszorg, daar waar niemand anders komt.
De opgeleide gezondheidswerkers verkopen gezondheidsproducten en zorgen voor voorlichting en advies in een eigen mini-apotheek. Dankzij de inzet van deze gepassioneerde ondernemers veranderen geïsoleerde dorpen in sterke, gezonde en goed geïnformeerde gemeenschappen.

Website Healthy Entrepreneurs

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report