Home Duurzame visie Pijler 1: Commit our capital Total donations Donatie binnen het domein Energietransitie

Donatie binnen het domein Energietransitie

Binnen het domein Energietransitie hebben wij vanuit VP Capital de visie dat de transitie van het koolstofintensieve energiesysteem naar een robuust duurzaam energiesysteem van cruciaal belang is. We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Energietransitie opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • NGO's die zich richten op de toegang tot (hernieuwbare) energie voor geïsoleerde gemeenschappen
  • Organisaties die vitale gebouwen zoals ziekenhuizen voorzien van meer betrouwbare toegang tot energie
  • Initiatieven die de overgang naar hernieuwbare energiebronnen ondersteunen door het gebruik van apparaten/voertuigen op fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen

Meer weten over het investeringsdomein Energietransitie? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Energietransitie hebben we voor het goede doel Papillon Project gekozen. Papillon Project heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit project tackelt de challenge dat er voor iedereen hernieuwbare energie is.

Papillon project

Papillon heeft als doel om energieverslindende huishoudtoestellen bij gezinnen met financiële moeilijkheden te vervangen door nieuwe energie-efficiënte exemplaren. Het is een samenwerking tussen een sociale actor (Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen) en een economische actor (Bosch België). De oplossing bestaat uit een productdienstcombinatie (circulaire economie), een huurformule met een sociaal doel.

Website Papillon project

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report