Donatie binnen het domein Agrifood

Binnen het domein Agrifood hebben wij vanuit VP Capital de visie dat het zorgen voor voedsel voor een groeiende bevolking binnen onze planetaire grenzen beschouwd kan worden als een toekomstbestendige business.
We hebben dan ook diverse directe en indirecte investeringen binnen dit domein en ambiëren om nog verder te investeren in duurzame oplossingen, maar hebben we ook de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan verschillende solutions van de key challenges die voor dit domein zijn gedefinieerd.

Hiernaast staan de key challenges van het domein Agrifood opgesomd. Mogelijke solutions waar wij aan willen bijdragen via donatie zijn:

  • Doneren aan organisaties die biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen beschermen, in stand houden of herstellen
  • Organisaties die landbouwers helpen om landbouwgrond in waterarme of onvruchtbare gebieden te regenereren
  • Partnerschappen die de veerkracht van de landbouw- en voedingsmiddelensector willen vergroten
  • Initiatieven om leerplannen voor duurzame landbouw te ontwikkelen voor beroepsscholen
  • Gecertificeerde organisaties voor biologische producten

Meer weten over het investeringsdomein Agrifood? Lees er via onderstaande button meer over:

De professionele impact-organisatie Telos impact heeft ons geholpen om een shortlist te maken van toepasselijke goede doelen die bijdragen aan de solutions voor key challenges. Dit doen zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.
Elke jaar wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd om te bepalen welk goed doel of meerdere het meeste bijdragen aan de solutions voor key challenges.

Binnen het domein Agrifood hebben we voor het goede doel Herenboeren gekozen. Herenboeren heeft bij de screening van Telos de beste score behaald binnen dit domein. Dit goede doel tackelt de challenges om een adaptief en veerkrachtig voedselsysteem tot stand te brengen, zorgt voor welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen en zorgt dat iedereen toegang heeft tot voedzaam voedsel.

Herenboeren

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren Nederland doet dat door het bieden van ondersteuning en het vergaren en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland.

Ze zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraaggestuurd produceren en consumeren. We helpen hen bij de ontwikkeling van deze kleinschalige gemengde bedrijven die duurzaam, gezond en smakelijk eten produceren en verloren voedselvaardigheden herstellen.

Website Herenboeren

Duurzame progressie bij donaties

In ons Progress Report wordt elk jaar onze Sustainable Progress gemeten. Hier nemen we ook onze voortgang van donaties in mee.

Lees via onderstaande button het gehele rapport:

Progress Report