Total donations

Visie

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een meer strategische visie op filantropie. Het maakt deel uit van de algemene strategie van VP Capital.

Binnen onze donatiestrategie doneren we aan: :

  • Goede doelen die bijdragen aan (philantropic) solutions for key challenges in elk van onze 8 investeringsdomeinen (planetary/societal)
  • De “eigen” Annetje van Puijenbroek Stichting die lokale initiatieven steunt die bijdragen aan sociale cohesie
  • Noodhulp en armoedebestrijding
  • Natuurherstel en biodiversiteitsprojecten

Daarnaast krijgt ieder familielid, ouder dan 6 jaar, jaarlijks een vast bedrag (persoonlijk donatiebudget) dat ze kunnen doneren aan een eigen gekozen liefdadigheidsinstelling of een voorgeselecteerd goed doel. Zo vergroten we de betrokkenheid en laten we de next gens al vroeg kennismaken met filantropie.

Meer weten over het doneren van VP Capital en binnen de familie Van Puijenbroek?
Annemiek van Puijenbroek en Michel Meerkerk leggen het uit in deze video.

Progress Report video's

Ambitie

Met Sinzer hebben we gewerkt aan het identificeren van de key challenges in onze investeringsdomeinen. Op basis van deze key challenges hebben we investable solutions en philanthropic solutions geïdentificeerd. Wij realiseerden ons dat (naast impact investeringen) ook filantropie kan bijdragen aan het maken van impact in de 8 domeinen. Op die manier investeren en doneren we in dezelfde oplossingen. Filantropie kan de ontwikkeling van solutions verder versnellen.

Overview of philanthropic solutions

We vroegen Telos impact om een shortlist te maken van potentiële goede doelen per domein. Dit deden zij op basis van een uitgebreide due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Portfolio