Impactscore

Algemeen

In elk van onze 8 investeringsdomeinen spelen andere challenges en mogelijke solutions. Zo is het bijvoorbeeld in Agrifood nodig om toe te werken naar gezondere bodems en is in het medialandschap onafhankelijke journalistiek belangrijk.

De belangrijkste challenges en investable solutions werden door Sinzer voor elk van onze investeringsdomeinen opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de aparte pagina’s van de investeringsdomeinen.
Alle directe en indirecte bedrijven die in onze investeringsdomeinen actief zijn, werden gescreend volgens een impactladder. Op basis van de geconstateerde mate van bijdrage aan oplossingen voor key challenges kreeg elk bedrijf of fonds een Impactscore. De Impactscore is vervolgens per domein berekend als gewogen gemiddelde van de Impactscores van alle bedrijven en fondsen binnen het domein. Deze Impactscore geeft een beeld van de totale impact van VP Capital binnen dit domein.

De scope en methode van dit jaar zijn uitgebreid terug te lezen in ons Progress Report.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report