Home Duurzame visie Pijler 1: Commit our capital Capital invested in impact

Capital invested in impact

Algemeen

Impact creëren betekent binnen VP Capital ‘bijdragen aan solutions for key challenges die we voor elk van onze 8 investeringsdomeinen hebben vastgelegd’. (Thema)fondsen die zichzelf impactfondsen noemen, rangschikken we hier ook vaak onder. De jongste jaren is de impactsector sterk geëvolueerd, mede door de COVID 19-pandemie en door allerlei klimaatontwikkelingen. Er kwamen heel wat nieuwe impactfondsen bij die zich veelal richten op één specifiek thema. Impact wordt stilaan mainstream, waardoor er een ander concurrentieveld ontstaat. Ook reguliere PE-partijen met een andere reputatie gaan zich op impact richten. Daarom zijn we extra alert op impact washing en willen we objectiever kunnen beoordelen wanneer we iets impactvol vinden. Onze stelregel is dat bedrijven die op de impactladder een 4 of 5 behalen een positieve impact hebben. Die positieve impactindicatoren combineren we met een bredere set van negatieve impactindicatoren op basis van de Principle Adverse Impact-indicatoren (PAI).

Door allerlei wetswijzigingen zal het in de toekomst een stuk eenvoudiger worden om impactfondsen te selecteren: dan zullen we een fonds als ‘impactfonds’ kunnen labelen op basis van artikelnummer 9.

We zien al een mooie vertegenwoordiging van artikel 9-fondsen en verwachten dat dit aandeel in de toekomst zal toenemen. De veranderende wetgeving in Europa zou de komende jaren een grote steun moeten zijn. Zo komen PAI-indicatoren voort uit de SFDR-wetgeving. In het kader van de SFDR moeten fondsen publiekelijk aangeven of ze rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Ze moeten deze negatieve effecten ook rapporteren. Hiertoe is een lijst opgesteld met 9 verplichte milieu-indicatoren (o.a. CO2-emissies en impact op biodiversiteit) en 5 verplichte sociale indicatoren (o.a. gender pay gap en diversiteit in het bestuur). Doordat veel fondsen hierover gaan rapporteren en we deze indicatoren ook bij onze directe investeringen opvragen, hopen we op termijn een geaggregeerd overzicht te krijgen van de negatieve impact van ons investeringsportfolio. Samen met de positieve impact-indicatoren die we per domein opstellen, krijgen we dan een genuanceerd beeld van de impact die ons hele portfolio op milieu en maatschappij heeft.

We volgen de wetgeving goed op en bereiden ons voor, niet alleen binnen VP Capital maar ook bij onze investeringen.

De gegevens die we gebruiken halen we uit impact rapporten op het moment dat ons Progress Report wordt opgemaakt. Dat betekent dat de vermelde gegevens meestal van 2021 zijn maar soms van 2020. Heel wat impact rapporten ontvangen we pas heel laat in het jaar.

Close-up Innovatie

Ons doel is om minstens 5% van ons vermogen te investeren in innovatie. In 2021 investeerden we 19% meer in innovatie dan in 2020. Deze KPI gaan we volgend jaar verder verfijnen. Innovatie, impact en donaties lopen immers vaak door elkaar.

Innovaties worden gedefinieerd als bedrijven of fondsen die werken aan (nog verder te ontwikkelen) technologie of ideeën. Meestal zitten ze nog in de start-up fase en hebben de (onderliggende) bedrijven nog een negatieve ebitda. Wie zien bij innovaties vaak de kiemen van business en solutions voor morgen. Voorbeelden van innovaties waar we vandaag de dag direct in investeren zijn: Accyss, Vibers en Aquaporin. Voorbeelden van innovaties waar we indirect in investeren zijn: Mosameat, Zipline, Protix en Northvolt.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report