Home Duurzame visie Pijler 1: Commit our capital Capital invested in impact

Capital invested in impact

Algemeen

Impact creëren betekent binnen VP Capital ‘bijdragen aan solutions for key challenges die we voor elk van onze 8 investeringsdomeinen hebben vastgelegd’. Onze stelregel is dat bedrijven die op de impactladder een 4 (benefits society) of 5 (contributes to solultions) behalen een positieve impact hebben. Door een kwalitatieve impactrating te hanteren zijn we in staat om de impact van diverse bedrijven en fondsen in verschillende domeinen met elkaar te vergelijken. (Impact)fondsen rapporteren daarnaast zelf ook steeds meer kwantitatieve impactdata, een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Idealiter zouden we deze impactdata op portfolio niveau aggregeren, maar dit is op dit moment nog niet mogelijk vanwege de diversiteit aan gehanteerde methoden en indicatoren. Wij streven ernaar om in de toekomst een beperkt aantal positieve impact-indicatoren per thema te kunnen opvolgen.

Meer weten over hoe wij, maar ook een impactfonds met impactinvesteringen omgaan?
Jeroen Heine (VP Capital) en Guus Verhees (SHIFT Invest) leggen het uit in deze video.

Progress Report Video's

Door de komst van de SFDR zal het in de toekomst een stuk eenvoudiger worden om impactfondsen te selecteren: dan zullen we een fonds als ‘impactfonds’ kunnen labelen op basis van artikelnummer 9. We zien al een mooie vertegenwoordiging van artikel 9-fondsen en verwachten dat dit aandeel in de toekomst alleen maar zal toenemen. De veranderende wetgeving in Europa zou de komende jaren een grote steun moeten zijn. Zo gaan bedrijven en fondsen aangeven welk deel van hun omzet of vermogen als duurzaam gekwalificeerd kan worden onder de EU Taxonomy. Ook zullen steeds meer fondsen de negatieve impacts (Principle Adverse Impact-indicatoren) van hun portfoliobedrijven gaan rapporten (PAIs). De lijst van PAI-indicatoren bestaat uit 9 verplichte milieu-indicatoren (o.a. CO2-emissies en impact op biodiversiteit) en 5 verplichte sociale indicatoren (o.a. gender pay -gap en diversiteit in het bestuur). Doordat veel fondsen hierover gaan rapporteren en we deze indicatoren ook bij onze directe investeringen opvragen, hopen we op termijn een geaggregeerd overzicht te krijgen van de negatieve impact van ons investeringsportfolio. Samen met de positieve impact-indicatoren die we per thema willen opstellen, krijgen we dan een genuanceerd beeld van de impact die ons hele portfolio op milieu en maatschappij heeft.

Close-up Innovatie

Innovaties worden gedefinieerd als bedrijven of fondsen die werken aan (nog verder te ontwikkelen) technologieën of ideeën. Meestal zitten ze nog in de start-up fase en hebben de (onderliggende) bedrijven nog een negatieve EBITDA. Wie zien bij innovaties vaak de kiemen van business en solutions voor morgen. Voorbeelden van innovaties waar we vandaag de dag direct in investeren zijn: Accsys Technologies, BYBORRE, Trunkrs en Aquaporin. Voorbeelden van innovaties waar we indirect in investeren zijn: Mosameat, Zipline, Protix en Northvolt.

Onze Sustainable Progress gemeten

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze gehele investeringsportefeuille op bovenstaande KPI. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report