Carbon

CO2 neutral label

Vanuit VP Capital willen we onze carbon footprint verder reduceren, zowel de footprint van onszelf als van onze directe participaties. Het resterend carbon saldo compenseren we.
3 jaar geleden is VP Capital al begonnen met het in kaart brengen van haar CO2 voetafdruk. Voor 2019 hebben we onze cijfers laten auditeren door CO2logic en staat er nu een framework klaar waardoor we volgende jaren snel onze berekeningen klaar zullen hebben.

CO2-Neutral label_CO2logic_VP CAPITAL_COMPANY

CO2logic werkt met diverse scopes (1t/m3) waarin verschillende CO2-uitstoten worden gedefinieerd. De CO2 van scope 1 en 2 zijn de directe emissies van ons energieverbruik alsook de impact van onze bedrijfsvoertuigen en .
Daarnaast berekenden we ook onze meest relevante scope 3 of indirecte emissies: onze zakenreizen, woonwerkverkeer, afval en de stroomopwaartse emissies van scope 1 en 2, maar ook de impact van onze directe investeringen in VP landbouwBatenburg TechniekHAVEP en Q-lite. Voor deze bedrijven beschouwen wij hun scope 1 & 2, ter hoogte van onze participatie, als onze verantwoordelijkheid.

Sinds 2019 hebben wij besloten om de impact van ons energieverbruik, verplaatsingen, papierverbruik en afval te compenseren met Verified Carbon Standard (VCS) credits via WeForest.
Hierdoor hebben we voor 2019 het CO2 neutral label mogen ontvangen.

Wat betreft onze bedrijven, hebben zij de keuze gekregen tussen nieuwe bomen planten (toekomstige carbon neutralisatie van hun scope 1 en 2) via WeForest of carbon credits aan te kopen via WeForest.

HAVEP en Q-lite kozen daarbij ook voor Carbon Credits. Zo hebben zij ook vanaf vandaag het CO2 neutral label (voor scope 1 en 2).

Next steps

Onze footprint van 2020 zijn we nu volop aan het berekenen. Nu we de methode en het framework onder de knie hebben, kost dat veel minder tijd om de CO2 data op de juiste manier aan te leveren aan onze CO2 data auditor CO2logic.
Door meerdere initiatieven hebben we onze carbon footprint verder kunnen reduceren (exacte cijfers volgen in het progress report 2020). Hoe groot de verdere reductie moet zijn, hebben we gebaseerd op hoeveel het moet zijn om binnen het Parijs akkoord te vallen.
Dat is zeker nog niet alles. Naast deze vervolgstappen zijn we ons ook aan het voorbereiden op het stellen van Science Based Targets.

Eerdere CO2-compensatie

VP Capital heeft eerder al de overige CO2 van de eigen bedrijven gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Sinds 2018 gebeurt dit in diverse projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld 80.597 bomen bij een project in Zambia en 5333 bomen in een project in Brazilië. De teller staat inmiddels op ruim 170.721 bomen die we hebben geplant via WeForest!
Lees hier meer over onze samenwerking en de verschillende projecten van WeForest.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Contact