Home Duurzame visie

Duurzame visie

We zien het als een kans en een verantwoordelijkheid om als investeerder bij te dragen aan de vooruitgang naar een duurzamere toekomst. Dat doen we door onze eigen bedrijven te verduurzamen, door innovaties te steunen, door impact investeringen en door ons donatiebeleid. We blijven hierin nuchter maar ambitieus en nemen graag onze verantwoordelijkheid.

Het duurzaamheidsmodel van VP Capital

We willen “verduurzamen”: dat is een containerbegrip waarmee we heel veel richtingen uit kunnen. Aangezien we vertrekken vanuit een bestaand portfolio en actief zijn in diverse sectoren willen we in eerste instantie de negatieve effecten die onze bedrijven veroorzaken reduceren. Dat willen we aanpakken via ESG en innovaties. Daarnaast willen we mogelijke positieve effecten vergroten door o.a. donaties en impact investeringen.

De bouwstenen van ons duurzaamheidsmodel