Home Challenges Smart industry

Challenges Smart industry

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Groeiende vraag naar materialen en grondstoffen
Het proces van automatisering, digitalisering en integratie van op het internet aangesloten apparaten stelt ons voor twee uitdagingen. Ten eerste raken veel bestaande apparaten verouderd en moeten zij worden vervangen. Dit zal resulteren in een grotere stroom van afgedankte producten, die moeten worden verwijderd of gerecycleerd. Ten tweede zet de nieuwe vraag naar apparatuur en toestellen de vraag naar grondstoffen, metalen zoals lithium en andere zeldzame aardmetalen, onder druk. Er moeten circulaire modellen worden ontwikkeld en in de praktijk gebracht om deze uitdaging aan te gaan.

Ecologische voetafdruk van digitale technologieën
De implementatie van innovaties die door de smart industry worden voortgebracht, gaat gepaard met een toename van de energiebehoefte. De integratie van IoT(Internet of Things), IoS (Internet of Services) en CPS(Cost per Sale?) in slimme productiefaciliteiten vereist bijvoorbeeld de bouw van enorme datacenters, wat gepaard gaat met een toenemende vraag naar energie. De digitale transitie, zoals die op dit moment wordt geïmplementeerd, resulteert in een jaarlijkse groei van de energievoetafdruk van digitale technologieën van 9 tot 10%. Dit moet aanzienlijk dalen, willen de oplossingen echt bijdragen tot een duurzamere wereld.

Cyberveiligheid
Het uiteindelijke doel van automatisering en digitalisering is om er voor te zorgen dat alle informatie zo snel mogelijk wordt verwerkt in de verschillende organisaties binnen de waardeketen. Dit betekent dat veel verschillende aspecten van de productieketen met elkaar verbonden zijn. En dat levert een cyberveiligheidsprobleem op. Het verbinden van al deze verschillende schakels binnen de samenleving via IoT (Internet of Things) en IoS (Internet of Services) vormt een uitdaging waarbij één kwetsbaar knooppunt binnen het netwerk hele netwerken zou kunnen ontwrichten.

Impact van virtuele service platforms
De overgang naar massale customization gaat gepaard met een focus op digitale technologie en zorgt voor een sterke toename van big data. Dit zal resulteren in een toename van grote virtuele service platforms. De huidige groei en invloed van deze platforms heeft alle verwachtingen overtroffen. Hierdoor moet de samenleving haar opvatting over eigendom, leren en sociale relaties heroverwegen. Dit gaat gepaard met een verschuiving waarbij intellectueel eigendom belangrijker zal worden dan materieel eigendom. Dit vraagt om een reactie van de gehele industrie om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin alle waarde wordt ingenomen door een paar organisaties.

Druk op werkgelegenheid door robotica en tekort aan technici
De slimme industrie en de toenemende robotisering zullen tegen 2030 tot 800 miljoen menselijke banen overbodig maken, wat wereldwijd een uitdaging vormt voor de werkgelegenheid. De bevolking die ouder is dan 35 jaar of relatief weinig toegang heeft tot technologie zal moeten leren werken met systemen die gebruik maken van het IoT, blockchain, AI, quantum computing, en andere onbekende digitale technologieën. Diezelfde bevolking is niet opgegroeid met het internet en heeft op school ook niets over het internet geleerd. Het ontwikkelen van hun technische capaciteiten in de komende jaren zal een uitdaging vormen. Een tweede uitdaging is het tekort aan technisch geschoolde werknemers.