Home Carbon

Carbon

CO2-voetafdruk

Wie het heeft over duurzaamheid kan niet om het onderwerp van CO2-uitstoot heen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het van groot belang dat de emissies van CO2 en andere broeikasgassen drastisch teruggebracht worden. Vanuit VP Capital zijn we daarom in 2018 al begonnen met het in kaart brengen van onze CO2-voetafdruk en het treffen van maatregelen om deze te reduceren. Ook hebben we besloten om al onze resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Voor VP Capital is het grootste gedeelte van de uitstoot indirect, namelijk van de bedrijven waarin we investeren. De uitstoot van onze directe participaties nemen we dan ook mee in de berekening van onze voetafdruk.

CO2-compensatie 2018 en 2019 via WeForest

In eerste instantie heeft VP Capital de CO2-uitstoot gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Sinds 2018 gebeurt dit in diverse projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld 80.597 bomen bij een project in Zambia en 5333 bomen bij een project in Brazilië. De teller staat inmiddels op ruim 170.721 bomen die we hebben geplant via WeForest!

Lees hier meer over onze samenwerking en de verschillende projecten van WeForest.

Carbon Neutral Company

Compenseren van uitstoot is ook mogelijk door het aanschaffen van gecertificeerde ‘carbon credits’. Aan deze credits zijn zeer strenge eisen en voorwaarden verbonden, om te kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een afname van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Een bedrijf dat haar uitstoot compenseert via deze carbon credits mag zichzelf ‘carbon neutral’ noemen. Ter compensatie van de uitstoot in 2019 heeft VP Capital voor het eerst carbon credits gekocht en inmiddels hebben we ook voor 2020 het Carbon Neutral Company label mogen ontvangen. VP Capital werkt hiervoor samen met CO2logic, een erkend specialist op CO2-gebied.

In de berekeningen, geauditeerd door CO2logic, zijn de volgende typen uitstoot meegenomen:

 • Scope 1 en 2 (directe en indirecte uitstoot vanuit bronnen van VP Capital zelf): energieverbruik van onze kantooromgeving en impact van onze bedrijfsvoertuigen;
 • Scope 3 (indirecte uitstoot gegenereerd door maar buiten VP Capital): onze zakenreizen, woon-werkverkeer, afval en de stroomopwaartse emissies van scope 1 en 2, maar ook de impact van onze directe investeringen in VP Energie, VP Landbouw, Batenburg Techniek, HAVEP en Q-lite. Voor deze bedrijven beschouwen wij hun scope 1 & 2, ter hoogte van onze participatie, als onze verantwoordelijkheid.
CO2-Neutral label_CO2logic_VP CAPITAL_COMPANY

Voor 2019 hebben wij de uitstoot gecompenseerd door een combinatie van bomen planten en aanschaf van carbon credits (Verified Carbon Standard (VCS)) via WeForest. Onze bedrijven maakten hierin hun eigen keuze; HAVEP en Q-lite hebben gekozen voor carbon credits en ontvingen voor 2019 dus ook het carbon neutral certificaat.

Voor 2020 is de volledige uitstoot gecompenseerd door de aanschaf van carbon credits (VCS) via CO2logic. Deze credits zijn afkomstig van een project voor agroforestry (combinatie van bosbeheer met landbouw) & bos bescherming in Zambia. Dit betekent dat behalve VP Capital, HAVEP en Q-lite, nu ook VP Landbouw en Batenburg Techniek zich een gecertificeerd ‘carbon neutral’ bedrijf mogen noemen.

Reductie 2020 ten opzichte van 2019

Geheel in lijn met onze doelstellingen is de CO2-uitstoot in 2020 gedaald ten opzichte van 2019, over het geheel genomen zelfs met 20%. Deze reductie is een gemiddelde van de resultaten bij de verschillende bedrijven:

 • VP Capital: -38%
 • VP Landbouw: +4%
 • Batenburg Techniek: -44%
 • HAVEP: -15%
 • Q-lite: +23% (door overname)
 • VP Energie: -7%

NB. Wij zijn ons bewust dat de Covid-pandemie waarschijnlijk een flinke bijdrage heeft geleverd aan deze reductie, met name omdat dit gezorgd heeft voor een grote afname in mobiliteit. Ook op de emissies van 2021 zal Covid nog een aanzienlijke invloed hebben.

Science Based Targets Commitment

We willen onze uitstoot verder reduceren, maar welk emissie-niveau zou hierbij eigenlijk de doelstelling moeten zijn? Hierop kan het Science Based Targets initiative (SBTi) antwoord geven.

Als onderdeel van haar Sustainable Progress visie heeft VP Capital in april 2021 de ‘commitment letter’ van het SBTi getekend. VP Capital verbindt zich hiermee aan de carbonreductiedoelstellingen die - wetenschappelijk onderbouwd – nodig zijn om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te halen om klimaatopwarming te beperken. Deze doelstellingen zullen zowel voor korte (5 jaar) als lange termijn (2040) geformuleerd worden en betrekking hebben op:

 • de uitstoot van VP Capital zelf;
 • de bedrijven waarin VP Capital direct investeert (>50% aandeelhouderschap);
 • de vastgoedportefeuille van VP Capital.

Meer over dit initiatief: Science Based Targets Company's

Next steps

VP Capital zal zich uiteraard blijven inzetten voor steeds ambitieuzere doelen, het verder reduceren van de CO2-emissies en het realiseren van de gedefinieerde Science Based Targets. Een onderdeel hiervan is ook het bepalen en reduceren van de uitstoot van onze vastgoedportefeuille. Deze uitstoot is in 2021 al grofweg in kaart gebracht; als vervolgstap zal deze berekening verder verfijnd worden.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Contact